Atea Finance

 

Lihtne ja mugav IT seadmete hankimine, haldamine ja uuendamine.

Parim IT seadmete hankimise viis, millega vähendate ajakulu seadmete hankimisel, IT seadmete kogukulu väheneb ja hoiate oma arvutipargi värskena.

 

Tihti esineb ettevõttes olukord, kus investeerimist IT seadmetesse lükatakse edasi või seadmete eluiga pikendadakse aastast aastasse, mistõttu kannatab ettevõte oma tööprotsessides seadmete pidevate rikete tõttu, kuna sujuv töötamine on raskendatud. Töövahendite mittetoimimine mõjub igapäeva töökorraldusel töötaja motivatsioonile pärssivalt ning seda just rikete esinemisel, kui IT juht peab seadmete eluea pikendamisel tahes-tahtmata nendega tegelema. Selliste peidetud kulude vastu on võimalus arvutiseadmed rentida, et tekitada seadmetele kindel elutsükkel kogu ettevõtte arvutipargis.

Kasutades Atea Finance OÜ renditeenust, vähendate seadmete hooldus-/paranduskulusid ning vananevad seadmed ei mõju negatiivselt ettevõtte meeskonna töövõimele. Seadmete regulaarse vahetamisega IT varade omamise kogukulu väheneb, sest kasutate alati uusimat tehnoloogiat. Atea Finance renditeenus võimaldab ettevõttel rentida tööks õiged seadmed ning samaaegselt vähendab seadmete kogukulu, mis tekib seadmete omamisel ja haldamisel.

Atea Finance pakub kliendile rendilahendust, mis sisaldab endas riistvara, tarkvara ja seadmetega seotud teenuseid, ning seda ühtse fikseeritud rendimakse eest. Atea Finance renditeenuses lähtume just kliendi soovidest ja eripäradest, et pakkuda parimat rendilahendust. Lisaks asjaolu, et seadmete planeerimisel ja hankimisel on kliendil võimalik läbi Atea eSHOP’i planeerida soetusi ning tellimusi kinnitada ilma lisategevusteta.

Atea Finance renditeenus on läbinähtav ning peidetud kulud puuduvad. Atea Finance renditeenus võimaldab rentida nii IT seadmeid kui ka tarkvara, mille maksumus hajutatakse kogu rendiperioodile. Seadmed on kaetud kindlustusega ning klient omab renditavatest seadmetest ülevaadet läbi Atea Finance varahalduse tarkvara.

 

Miks rentida?

Renditeenuse kasutamisest tulenevad kasud:

 • Rendimaksed – fikseeritud rendimakse kogu rendiperioodiks.
 • Varjatud kulud – vähenevad kogukulud, mis on tingitud arvutipargi vananemisest.
 • Väärtus – rentimine on kasumlikum, kuna IT seadmed amortiseeruvad ajas.
 • Haldus – ülevaade kogu arvutipargist ja renditavatest seadmetest.
 • Turvalisus – informatsiooni kustutamine ning keskkonnasõbralik seadmete utiliseerimine.
 • Elutsükkel – tekib kindel elutsükkel seadmete kasutamisel.
 • Töötajad – motiveeritumad, kuna ettevõte kasutab värskeid ja kaasaegseid seadmeid.

 

Renditeenuse kasutamisest tulenevad finantsilised kasud:

 • Rahavoog – renditeenuse kasutamisel jaotatakse IT seadmete kulu rendiperioodi peale ning algne investeering puudub.
 • Rahastamine – rentimise puhul ei ole tarvis esitada lisatagatisi ning raamlepingu kasutamine võimaldab limiiti kasutada igal ajahetkel.
 • Täiendavad krediidiliimidid – raha ei ole põhivaras kinni ja seda saab kasutada igapäevasteks äritehinguteks.
 • Bilansiga seotud kasud – rentimine võimaldab rendivarad maksustatavast kasumist täielikult maha arvata ning seeläbi suuremat kasumlikkust, kuna nii varade kui kohustuste üle saab arvestust pidada bilansiväliselt.
 • Lisandväärtuse teenused – rendilepingud, sellised mida pakub Atea Finance OÜ, hõlmavad lisaks kasulikke teenuseid, näiteks varahaldusregistri kasutamist ning kasutatud seadmete edasimüüki või utiliseerimist.
 • Õigeaegne väljavahetamine, paindlikkus – rentimine annab võimaluse oma IT seadmeid regulaarselt värskendada, tagades, et kasutate alati uusimat tehnoloogiat. Atea Finance pakub kliendile võimalust tagastada seadmed ennetähtaegselt, juhul kui selleks tekib kliendil vajadus.
 • Finantsiline kasu – õigesti valitud seadmed hoiavad arvutipargilt kogukulusid kokku ning seadmetele jäetakse rendiperioodi lõppu jääk, mis kajastub väiksemas rendimakses.

 

Võtke meiega ühendust

Raivar Vaher - Atea - Copy Atea Finance OÜ

Raivar Vaher
Tel: +372 610 5922
raivar.vaher@atea.eeMine tagasi

reporttools_stor

Raportid

 

financecontrol_stor

Arvelduste ja lepingute jälgimine

 

deliverycontrol_stor

Ülevaade tarnetest

 

assetcontrol_stor

IT seadmete haldus

 

assetchange_stor

Varade muudatus