Turvalahenduste tunnustused

Tunnustatud turvalahendus on Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt 2001. aastal algatatud projekt eesmärgiga tõsta esile ettevõtteid ja organisatsioone, kes on oluliselt panustanud oma tegevusriskide maandamisse ning ettevõtte / organisatsiooni vara ja inimeste turvalisuse tõstmisse.

AS Ateale (endise nimega AS AlarmEst Int) on omistatud Tunnustatud turvalahendus kolmel korral – 2002., 2003. ja 2005. aastal:

  • Tunnustatud turvalahendus 2002 – Tartu Vangla turvatehniline lahendus
  • Tunnustatud turvalahendus 2003 – Eesti Panga uuendatud tehniline turvalahendus
  • Tunnustatud turvalahendus 2005 – Estonian Cell ASi Kunda haavapuitmassi tehase interaktiivne tulekahjuhäire süsteem

Mine tagasi