Elering

Elering 1

Atea aitab Eleringil elektrisüsteemi hallata

Kui Eesti elektriturg 2013. aasta jaanuaris avanes, tähendas see mitmeid muudatusi kõigi Eesti elanike jaoks. Ümberkorraldusi tuli teha ka elektrisüsteemihalduri Eleringi infosüsteemides. Atea aitas selleks vajalikku IT taristut korrastada.

Kuni 2010. aastani olid Eleringi infosüsteemid osa suurest Eesti Energia infosüsteemist. Pärast Eleringi juriidilist eraldamist Eesti Energiast 2010. aasta jaanuaris lasus aga Eleringil kohustus veel sama aasta sees eraldada Eesti Energiast oluline osa IT infrastruktuurist. Kuna Eleringi enda IT osakond oli väga väike, korraldati hange, mille võitis praegune Atea meeskond. Kuu ajaga teostatud projekti raames eraldati Eleringi infosüsteem Eesti Energiast ning juurutati täiesti uus taristu, mis tagab andmete parema käideldavuse ja turvalisuse nii Eleringi igapäevases kontoritöös kui ka klientide teenindamisel. Uue IT taristu kõige olulisem ülesanne on tagada Eleringi teenuste maksimaalne stabiilsus ja parim kättesaadavus. „Tagantjärele võib öelda, et meil vedas partneriga,“ rõõmustab Eleringi IT osakonna juhataja Riho Lodi.

Väga mahuka projekti raames paigaldas ja seadistas Atea meeskond uued kesksed IBM serverid ja EMC andmemassiivi ning migreeris senisest Eesti Energia Lotus Notes keskkonnast kõik kasutajate andmed uude Microsoft Exchange keskkonda. Kõik infosüsteemi olemasolevad ja uued serverid virtualiseeriti VMware’i tarkvaral. Selleks kasutati nii riist- kui tarkvara tasemel kaasaegseid ning kõige töökindlamaid tehnoloogiaid.

Atea projektijuhi Risto Kiilbergi sõnul võeti kasutusele täiesti uus varunduslahendus EMC Avamar: „See võimaldab lisaks andmete deduplitseerimisele ja globaalsele kesksele varundamisele hoida varundatud andmeid sünkroonselt kahes erinevase geograafilises asukohas. Selline süsteem tagab andmete säilimise ka siis, kui üks serveriruum peaks täielikult hävima,“ selgitab Kiilberg.

Eleringi kontori infosüsteemi juurutamisega viidi seega tänaste tehnoloogiate parimaid võimalusi kasutades infosüsteemi vigade tekkimise ning andmete kaotsimineku võimalused miinimumini. Kuigi projekt oli väga suure mahuga, tegi Atea olulisi töid töövälisel ajal ja nädalavahetustel. Tänu sellele toimus uuele süsteemile üleminek kasutajate jaoks märkamatult.

Kuna Eleringis võeti kasutusele täiesti uus ja senisest erinev süsteem, tuli lisaks juurutamisele ka koolitada süsteemiadministraatoreid, dokumenteerida kogu süsteem ning koostada juhendid administreerimiseks.

„Lõppude lõpuks oli Atea ettevalmistus migreerimistöödeks nii hea, et süsteemide ümberlülitus viidi läbi ühe pühapäevaga,“ on Eleringi IT osakonna juhataja Riho Lodi veel tagantjärgi positiivselt üllatunud. „Selle ühe pühapäevaga migreeriti kogu kasutajahaldus, e-post ja kõik olulised andmed. Kusjuures seda tehti nii osavalt, et praktiliselt järgmisel päeval töötasid kasutajad juba uues süsteemis ning Eleringi süsteemiadministraator võis kohe tegeleda igapäevaste ülesannetega,“ kiidab Lodi Atea meeskonna head tööd.

„Heal meelel ütlen veelkord suure tänu Atea projektimeeskonnale, kes viis olulise IT projekti Eleringi jaoks kiiresti ja valutult läbi,“ ütleb Lodi lõpetuseks.

Elering 2


Mine tagasi