Arvutitöökohalahendused

Kuigi pea kõik ettevõtte infosüsteemid konsolideeritakse kõrgkäideldavasse serveriruumi, peab infosüsteemidele ligipääsu looma igast tööjaamast ja sageli ka igast internetti ühendatud seadmest. Selliste ligipääsude loomisel peab arvesse võtma erinevate ühenduspunktide võrgukiirust ja turvalisust, seadmete operatsioonisüsteemi, ekraani suurust, kasutajate võimalusi rakendusega interaktsiooniks jne jne. Vaatamata kasutuspunktide heterogeensusele peavad süsteemide haldajad suutma süsteemile ligipääsu pakkuda võimalikult standardiseeritult ning minimaalsete kuludega.

Atea pakub mitmeid lahendusi ja võimalusi infosüsteemidele ligipääsu loomiseks ja töökoha standardiseerituse tagamiseks:

  • virtuaalne töökoht serverikeskuses (VDI);
  • virtuaalne töökoht kasutajaterminaalis;
  • töökohtade automatiseeritud keskhaldus.

Kesksüsteemide arvutusvõimsus on viimastel aastatel nii palju kasvanud, et äriprotsessi tugirakendusi sisaldavaid tööjaamu on mõistlik pakkuda virtuaalsetena serverikeskusest. Võrreldes klassikalise terminalilahendusega, millega selliseid lahendusi tavaliselt võrreldakse, on kõikide kasutajate operatsioonisüsteemid teineteisest isoleeritud ning nii on andmete ja seadistuste konfidentsiaalsus uuel tasemel. Lisaks on virtuaalse töökoha lahenduses lihtsam olla kooskõlas tarkvaratootjate litsentsiprogrammidega. Virtuaalse tööjaama lahenduses on lihtsam teha rakendustarkvara kättesaadavaks vaid tarkvara reaalselt kasutavatele töötajatele.

Kui serverikeskusest pakutavate virtuaalsete töökohtade puhul on peamiseks nõrkuseks multimeediarakenduste madal jõudlus, siis kasutaja terminaalis töötaval süsteemil seda puudust ei ole. Kuigi käivitamisel on terminal täiesti tühi, striimitakse terminaali sisse lülitamisel operatsioonisüsteem ja rakendustarkvara terminaali. Terminaal käivitub ja käitub sarnaselt tavaliselt arvutitöökohale. Lahenduse eeliseks on kõrge turvalisus – peale terminaali väljalülitamist kustutatakse sellest operatsioonisüsteem, rakendustarkvara ja kasutaja andmed.

Vaatamata eelpool kirjeldatud lahenduste võimalustele eelistavad paljud ettevõtted siiski klassikalist mudelit, kus igale töökohale on paigaldatud täielik operatsioonisüsteem, kogu vajalik rakendustarkvara ja kasutaja andmed. Ka selliste töökoha turvalisus ja töökindlus on vaja taga ning keskhalduse serveriga paigaldatakse sellistele tööjaamadele tarkvara ja kasutaja seaded, hallatakse uuendusi ning kogutakse turvalisusega seotud logisid.

Atea peab töökohalahenduste väljatöötamisel silmas lahenduste töökindlust, turvalisust ja kasutusmugavust. Koos kliendiga arvutatakse välja lahenduse efektiivsus nii investeeringu kui ka igapäevase hoolduse seisukohast. Atea partnerid töökohalahenduste väljatöötamisel on Microsoft, Wyse, Symantec, VMware, EMC ja Citrix.


Mine tagasi