Kettamassiivid

Andmemahud kasvavad pidevalt, nende haldamine on järjest keerukam ja kulukam. Kesksed andmemassiivid hoiavad kokku ettevõtte IT kulusid ning tagavad paindliku ja töökindla IT infrastruktuuri, mis toetab ettevõtte äritegevust.

Kesksete andmemassiivide kettapinda saab jagada eri serverite vahel ja kettapinna kasutamine on efektiivsem. Kokkuvõttes on vaja vähem kettapinda, mis tagab ka väiksemad kulud. Kesksed andmemassiivid võimaldavad konsolideerida serverid – puudub vajadus mitme failiserveri järele, piisab ühest failihoidlast (NAS), andmemahu suurendamiseks ei pea tellima lisaservereid. Vastavalt vajadusele saad pea piiramatult lisada kettaid kesksesse andmemassiivi.

Mida vähem on servereid ja ühtsem hallatav kettapind, seda lihtsam on IT infrastruktuuri haldus. Igapäevane IT-asjaajamine ei neela kogu produktiivset aega ja IT meeskonnal on võimalus anda suurem panus äri arengusse.

Sõltuvalt ettevõtte andmemahu ja jõudluse vajadustest saab kesksetesse andmemassiividesse lisada nii ülikiiret (EFD), kiiret (FC, SAS) või andmemahukat (SATA) kettapinda, mida on võimalik jagada olemasolevatele serveritele. Kettamassiivide tarkvara võimaldab paremini hallata ja kaitsta olemasolevaid andmeid: andmete kopeerimine ja jagamine toimub lokaalselt, replikeerimine mitme asukoha vahel, andmete de-duplitseerimine, pakkimine,thin provisioning, arhiveerimine.

Kettamassiivide dubleeritud arhitektuur ja funktsionaalsus tagab 99,999% kõrgkäideldava IT infrastruktuuri, mis võimaldab lisaks kopeerida ja varundada andmeid teise asukohta.

Virtualiseerimistehnoloogiate edukas areng on toonud suured muudatused ka IT infrastruktuuri ülesehitusse. Kesksed andmemassiivid on virtualiseerimislahendustes olulisel kohal, mis tagavad virtuaalserverite mobiilsuse, suurema serverite käideldavuse, lihtsama halduse. Enamus serverite virtualiseerimislahendusi on juurutatud koos keskse andmemassiiviga. Oleme planeerinud ja juurutanud kettamassiivide lahendusi kümnetes eraettevõtetes ja riigiasutustes. Kasutame EMC, IBM, HP tehnoloogiaid. Atea on VMware Premiere partner. Oma pikaajalise ja laia tehnoloogiakogemisega tagame töökindlad ja uuenduslikud serverikeskuste täislahendused.


Mine tagasi