Varundus- ja arhiveerimislahendused

Kui teed oma arvutist varukoopiat, siis tavaliselt vaatad seda nii võimalusena andmeid taastada (varukoopia) kui ka võimalusena säilitada pikaajaliselt omale väärtuslikke pilte ja dokumente (arhiivikoopia). Käitises on vaja selgelt eristada varukoopiat ja arhiivikoopiat, kuna mõlemale koopiale samade nõuete rakendamine võib osutuda liiga kalliks.

Varukoopia on regulaarne koopia samadest andmetest mitme erineva ajahetke seisuga, millele on kõrgendatud kiiruse nõuded nii koopia tegemisel (RPO) kui ka koopiast andmete taastamisel (RTO).

Arhiivikoopia on ühekordne koopia andmetest, millele on esitatud kõrgendatud säilimise ja tõendusväärtuse nõuded. Kõrgemad autentsuse tõendamise nõuded tulenevad piiratud võimalustest kontrollida andmete autentsust seotud dokumentide kaudu, mis on võimalik näiteks aktiivsete andmete varukoopia korral.

Serversüsteemide varundamine

Serversüsteemid sisaldavad käitise ärikriitilisi andmeid, mille muutumine kättesaamatuks isegi lühikeseks ajaperioodiks võib põhjustada olulist kahju. Seejuures on olulisem konkreetsest varukopeerimise tehnilisest lahendusest varundamise ja taastamise protseduuri toimivus. Kuna ei ole olemas ühte varukopeerimise lahendust, mis sobib kõikide süsteemide kvaliteetseks varundamiseks, pakub Atea klientidele mitmete tootjate varukopeerimise tehnoloogiaid, integreerides need terviklikult toimivasse varundamise ja taastamise protseduuri. Tooted, mille oskusteave on Ateas olemas, on EMC Avamar, EMC DataDomain, EMC FastStart, EMC Networker, Symantec NetBackup, Symantec BackupExec, VEEAM Backup & Recovery, Microsoft Data Protection Manager.

Virtuaalkeskkonna varundamine

Virtuaalkeskkonnas on serversüsteemide käideldavus oluliselt kõrgem kui füüsilises keskkonnas. Juba virtuaalsüsteemi arhitektuurist tulenevalt on võimalik teha serversüsteemidest tervikkoopiat hoopis lihtsamini ning serversüsteemi terviklik taastamine on kiirem ja intuitiivsem. Lisaks on virtuaalsüsteemide puhul võimalik automatiseerida taastetestid, mis füüsiliste süsteemide piirangute tõttu tavaliselt tegemata jäävad ning puudused protsessis avastatakse alles kriitilisi andmeid taastada üritades. Kõrge konsolideerimisastmega virtuaalkeskkonnas on mis tahes viga protsessis palju tõsisemate tagajärgedega. Seepärast peab virtuaalsüsteemide varukopeerimiseks kasutatav süsteem mõistma virtuaalsüsteemide omavahelisi suhteid, kasutama virtuaalkeskkonna integreeritud liideseid ning tarbima võimalikult vähe töökeskkonna ressurssi. Kaasaegsed virtuaalkeskkondade varundamise lahendused pakuvad lisaks automatiseeritud varukoopiate terviklikkuse ja toimivuse testimise vahendeid ning võimalusi varukoopia baasil ennetavalt testida süsteemi muudatuste toimet.

Tööjaamade varundamine

Vaatamata sellele, et oluline osa ärikriitilistest andmetest asub praegusel ajal töötajate postkastides ja võrgukataloogides, on päris palju aktiivselt kasutusel olevatest andmetest sülearvutis. Sülearvutite aktiivne kasutamine on vähendanud andmete keskselt säilitamise poliitikate toimivust – kontorist eemal olles on lihtsalt liiga ebamugav andmeid võrgukataloogist kätte saada ja sinna tagasi salvestada. Atea pakutav EMC Avamar on suurepärane toode sülearvutite varundamiseks, kuna suudab varundada andmeid krüpteeritud kanalis üle interneti ning varundatakse vaid muutusi. Lisaks saab kasutajatele teha kättesaadavaks veebiportaali, kust nad saavad ise andmeid taastada.

Elektronposti  ja failide arhiveerimine

Dokumendid ja e-kirjad on kesksed äriprotsessi toetavad infoallikad ja seepärast paigutatakse need tavaliselt kiiretele, kuid selle võrra kallitele süsteemi osadele. Tavapraktika näitab siiski, et e-kirju ja dokumente, mis on vanemad kui 2-3 kuud, kasutatakse väga harva – tavaliselt on enam kui 95% kirjadest ja dokumentidest vanemad kui 3 kuud. Seepärast on mõistlik sellised e-kirjad ja failid liigutada aeglasemale süsteemi osale, mille hind mahuühiku kohta on kordades madalam. Atea pakub selliseid elektronposti ja failide arhiveerimise vahendeid, mis kasutajatele on märkamatud, kuid säästavad süsteemi kalleid ressursse.

 


Mine tagasi