WiFi võrkude ehitamine

WiFi võrk on kasutajatele väga mugav, kuid seda ainult siis kui see on õigesti projekteeritud ja ehitatud. Kasutajad ootavad, et WiFi võrk levib võrdselt hästi iga seina taha ning arvutiga kontoris liikudes toimiks ühendus katkestusteta. Selliselt toimiva keskkonna tagamiseks on tavaliselt vaja kontor mõõdistada, et teada täpselt, kuidas raadiolained antud ehitises levivad, ning paigaldada on vaja optimaalne arv seadmeid.

Võrgu turvalisus. Kuna WiFi võrk on tavaliselt väljapoole maja ka “kuulatav”, on selle turvalisuse nõuded äärmiselt kõrged. Mõistlik on võrk lahendada selliselt, et ligipääsuks oleks vaja kasutada turvasertifikaate, krüptovõti oleks pidevalt muutuv ning kindlasti muust arvutivõrgust eraldi segmendis, et võimaliku ründe korral oleks see võimalik muudest süsteemidest kiiresti eraldada.

Klientide ligipääs. Tänapäeval suudab enamik WiFi seadmeid luua paralleelselt mitu võrku, mis on teineteisest loogiliselt eraldatud. Nii on võimalik sama infrastruktuuriga luua sisemine võrk oma töötajate jaoks, mille kaudu on ligipääs ärisüsteemidele, ning kliendivõrk, mille kaudu saavad külalised ligi oma e-postile ja neile vajalikele veebilehtedele.


Mine tagasi