Playtech

LÜHIKE ÕPETUS, KUIDAS AASTAS ÜLE 24 000 EURO KOKKU HOIDA

Eesti edulugu Playtech on küll arenenud globaalseks ettevõtteks, kuid arenduskeskus on endiselt Eestis ja siin töötab üle 600 inimese. Veebimängude firmal on kaheksa andmekeskust ning neli terabaiti ärikriitilisi andmeid, mida tuleb iga päev varundada. Tänu uuele Veeami lahendusele hoiab Playtech kokku 10 tundi päevas ja 24 600 eurot aastas.

Playtechi IT-taristusse kuulub 160 VMware hosti ja umbes 1200 virtuaalset masinat (VM), millel töötavad Oracle’i andmebaasid, olulised Microsofti rakendused nagu Exchange, SharePoint, Visual Studio ning Microsoft System Center, millesse kuulub Confi guration Manager ja Operations Manager. Playtechi jaoks oli virtuaalsete masinate tavapärane agendipõhine varundamine aeganõudev ja töömahukas protsess.

„Lisaks agentide haldamiseks kulunud ajale pidime kulutama palju aega ka varunduslintide füüsiliseks äraviimiseks. Kasutasime väga aeganõudvat protsessi, mille käigus kulus igal nädalal kokku vähemalt kolm tundi varunduslintide füüsiliseks äraviimiseks. Taastamiseks pidime paigaldama need linditeeki ja otsima andmeid, mida oli vaja taastada,” selgitab Playtech Eesti IT lahenduste arhitekt Tõnis Leissoo. „See oli nõiaring. Linditeeki oli keerukas taastetöödeks kasutada, kuna see oli varukoopiate tegemisega hõivatud, ja hõivatud linditeegi tõttu oli taastetööde plaanimine peaaegu võimatu. Lisaks võttis iganädalane varundamine aega üle 12 tunni, kattus sageli tööajaga ning mõjutas kasutajaid ja nende tööd.”

Leissoo ja tema kolleegid teadsid, et vajavad palju tõhusamat varundussüsteemi. Nad soovisid SAN-i põhist agendita lahendust, mis sisaldaks selliseid võimalusi nagu kiire ja tõhus varundamine, andmete deduplitseerimine ja replitseerimine. Eelkõige vajasid nad aga lahendust, mis võimaldaks andmete pideva kättesaadavuse ja katkestusteta toimimise kasutajate jaoks.

IT meeskond valis välja Veeam Backup & Replication lahenduse, sest see töötab agendita, toetab täiel määral virtuaalset keskkonda ja tagab andmete pideva kättesaadavuse. Lahenduse juurutamiseks valiti Veeami Gold ProPartner Atea. Leissoo sõnul tegi Veeami kasutusele võtmine elu kergemaks nii Playtechi administraatorite, kui kasutajate jaoks. „Esiteks on varundamine Veeamiga ligi 10 korda kiirem – see, mis varem võttis aega 12 tundi, saab Veeami abil tehtud 1,5 tunniga. Keskmiselt läheb meie administraatoritel varundamisega tegelemiseks 10 minutit päevas ja see ei mõjuta üldse serveri jõudlust ega sega kasutajaid. Veelgi enam, administraatorid ei pea enam füüsiliselt varukoopiate linte kontorist väljaspool asuvasse hoidlasse viima. Lisaks võimaldab Veeam teha täielikku virtuaalmasinate taastet vähemalt 10 korda kiiremini kui varasem lahendus. Taastamine, mis võttis meil varem aega viis tundi, toimub nüüd vähem kui tunniga.”

Tänu uuele lahendusele teeb Playtechi IT meeskond varukoopiaid varasemast sagedamini. „Varem tegime andmetest kord päevas varukoopia. Veeam võimaldab rakendada kõigile VM-idele neljatunnise varunduspõhimõtte,” rõõmustab Leissoo ja lisab, et see tagab igal ajahetkel kasutusvalmis koopiad, kui failiserveritest mis tahes andmed kogemata kustutatakse. Ka failide taaste on senisest kordades tõhusam. „Failide taastekiirus on suurenenud enam kui 10-kordselt,” ütleb Leissoo.

„Varem, kui tahtsime üle nädala vanu faile taastada, pidime minema hoidlasse ja tooma sealt lindid, viima need andmekeskusse, sisestama need linditeeki, tagasi kerima, taastama täielikud varukoopiad ja seejärel taastama väiksemad osad. See protsess võttis aega umbes 3-4 tundi. Veeamiga võtab suurte graafikafailide taastamine aega vaid 30-40 minutit!”

 Veeami sisseehitatud deduplitseerimise ja tihendamise võimalused on Playtechile juba praegu kümneid tuhandeid kokku hoidnud. Kuna Veeam tihendab varukoopiaid ja elimineerib topelt andmeblokid, saab Playtech varundada enam kui kuus terabaiti andmeid vähem kui kahele terabaidile kettaruumile. IT lahenduste arhitekti Leissoo arvutuste järgi vähendab see aastas ligikaudu 32 000 dollari ehk 24 600 euro võrra hoiukulusid.

Replitseerimine on Playtechi jaoks põhiküsimus. „Veeam pakub kaks ühes varundamist ja replitseerimist. See on väga suur eelis, sest andmekeskuse töö seiskumine tähendab meie jaoks pea 80 000 eurot päevas lisakulusid,” selgitab IT lahenduste arhitekt.

Leissoo rõhutab, et see pole liialdus: „Meie ettevõtte toimimine sõltub andmete ja kommunikatsiooni kättesaadavusest. Oleme rahul, sest kui õnnetus peaks juhtuma, võimaldab Veeam Backup & Replication meil päevade asemel andmed mõne tunniga taastada.“


Mine tagasi