Skype

Skype 1

KUIDAS ATEA SKYPE’I JA MICROSOFTI ÜHENDAS

Kui Microsoft ja Skype leivad ühte kappi panid, tuli ühildada ka erinevad infosüsteemid. Selleks, et üleminek sujuvalt toimuks, kutsuti appi Atea arvutitöökoha spetsialistid.

„Kahe organisatsiooni liitmine ei ole mitte kunagi lihtne ülesanne – varem iseseisvalt toiminud kultuurid peavad kokku sulanduma ja ühise eesmärgi nimel koostööd tegema. Kui ühinevad sellised gigandid nagu Skype ja Microsoft, siis on väljakutse veel eriti suur,“ ütleb Skype’i IT spetsialist Rain Kõrgmaa.

Atea spetsialistide ülesanne oli aidata Skype’i Tallinna ja Tartu kontoris valutult üle minna Microsofti standardsetele arvutitöökohtadele. Selleks läbisid Atea spetsialistid vastavad globaalse arvutitöökoha haldamisprotsesside standardite koolitused. Kõrgmaa sõnul teisiti ei saanud, sest Atea ülesanne Skype’is on ka edaspidi pakkuda standardiseeritud arvutitöökohtade tuge.

Skype’is võeti kasutusele standardsed arvutitöökohad ning kasutajate profiilid liideti Microsofti süsteemidega. Projekti lõpus oli vaja pakkuda Microsofti arvutitöökoha platvormi kasutajatuge, sest uutele arvutisüsteemidele üle minnes tekib kasutajatel tihti raskusi ning küsimusi, mis on vaja lahendada või edasi delegeerida õigete inimesteni. Loomulikult tuleb kõik pöördumised registreerida ning menetleda vastavalt kehtestatud reeglitele. Seda ülesannet aitab täita Atea spetsialist.

Skype’i ja Microsofti süsteemide liitmine pakkus ka Ateale kuldaväärt võimaluse uusi lahendusi proovida. „Tänu selliste suurte organisatsioonide infosüsteemi haldamise protsesside kõrvalt nägemisele oleme ka ise teatud töövõtteid Atea arvutitöökoha hooldusteenuses kasutusele võtnud. See on aidanud meil teistele suurtele organisatsioonidele – näiteks pankadele ja riigiasutustele – paremat ning standardiseeritumat teenust pakkuda,“ selgitab Kõrgmaa keerulise ülesande positiivseid tulemusi.

skype 2


Mine tagasi