Kasutajakeskne IT

Tänapäeva teadlik kasutaja soovib saada ligipääsu tööks vajalikule infole olenemata asukohast, seadmest ja platvormist. Traditsioonilise IT osakonna seab see raskesse olukorda, sest just nemad vastutavad mugava kasutajakogemuse ning erinevate platvormide vahel info turvalise liikumise eest. Lisaks sellele peab neil olema kogu aeg ülevaade seadmetest, mis ühenduvad ettevõtte andmekeskusega. 

Töötaja, kes kasutab kontoris töö tegemiseks ettevõtte lauaarvutit, kodus töötamiseks isiklikku sülearvutit, reisides isiklikku tahvelarvutit ning igal ajal isiklikku või ettevõtte nutitelefoni, on traditsioonilise IT osakonna jaoks üks paras peavalu. Justnimelt IT spetsialistid peavad teadma, millised seadmed on millise kasutajaga seotud, kas need on piisavalt turvatud ning kas neis on kasutusel õige tarkvara. Kui selliseid kasutajaid on rohkem kui kümme, on nende seadmete haldamine eriti aeganõudev ja ka kulukas.
Kui veel mõned aastad tagasi räägiti et hallata on vaja operatsioonisüsteemi ning läbi selle kasutajat, siis nüüd on kasutajatel nii palju vajadusi ja erinevaid seadmeid ning platvorme, et IT osakond peab lähtuma haldustarkvarast, mis võimaldab kasutajapõhist lähenemist seadmete haldusele. Üks paremaid võimalusi selleks on Microsofti System Center 2012 Configuration Manager R2 (SCCM) ja Windows Intune, mis pakuvad kõikvõimalike seadmete paindlikku ja automatiseeritud haldust ning iseteenindusportaali erinevatel platvormidel.
Pole kahtlust, et SCCMi, Windows Intune’i või nende kombinatsiooni kasutusele võtmine hübriidlahendusena vähendab halduseks kuluvat aega ja raha. Lisaks sellele võimaldab see lahendus administraatoritel kasutada paindlikku haldusliidest ja ühtset platvormi seadmete manageerimiseks. Kasutajate jaoks tähendab see suuremat produktiivsust ja vähem muret IT pärast, kuna toetatud on erinevad seadmed ja operatsioonisüsteemid.

 

SCCM ja Windows intune
System Center Configuration Manager ehk lühemalt SCCM on toode, mis on mõeldud suurte klientseadme gruppide halduseks. Ühtne platvorm ning halduskonsool võimaldab hallata Windowsi tööjaama ja serveri operatsioonisüsteeme, Windows Embedded seadmeid, Linux, Unix, MacOS X ja mobiiltelefonide operatsioonisüsteeme. SCCMi saab siduda ka samaväärse pilvepõhise teenusega Windows Intune – nii laieneb kohapeal olev infrastruktuur pilve ja seadmete haldus muutub olulisemalt paindlikumaks. Pilvepõhise teenusega sidumine võimaldab ka rakendada Bring Your Own Device poliitikat – töötajad saavad ise oma nutiseadmeid ettevõtte infosüsteemiga siduda ning neid ka vajadusel sealt eemaldada. Kui kasutaja otsustab oma seadme ettevõttega siduda, siis rakenduvad turvasätted, mis võimaldavad infol turvaliselt liikuda olenemata kasutaja asukohast või seadmest, mida ta kasutab. Kui aga töötaja peaks oma mobiilse seadme kaotama, on võimalik andmeid kiiresti kustutada (kas valikuliselt või täielikult).
Pilvepõhist Windows Intune’i, millel on samad funktsioonid nagu SCCM-lgi ja mis ühildub suurepäraselt ka teiste Microsofti pilvepõhiste teenustega, saab kasutada ka ilma SCCM-ita. Sel juhul hoitakse kogu sisu pilves ning haldus toimub Intune’i veebilehel. Kui juba kasutatakse SCCM-i, saab Configuration Manageri laiendada pilve – nii toimuks ka pilves olevate seadmete haldus läbi Configuration Manager konsooli. Nii on süsteemiadministraatoril ühtne tööriist kõikide ettevõtte seadmete halduseks ja ülevaate saamiseks ilma, et peaks kasutama erinevaid tööriistu.

 

haldus.juurdepääs.kaitse

 
Configuration Manageri ja Windows Intune’i võlu peitub ühtses halduskonsoolis ning mitmekülgsetes funktsioonides:
-tarkvara keskne installeerimine ning ajakohasena hoidmine,
-tarkvara installeerimine kasutajale märkamatult,
-turvapaikade paigaldamine,
-seadistuste muutmine,
-turvapoliitikate rakendamine,
-operatsioonisüsteemide installeerimineüle võrgu,
-ettevõttes kasutusel oleva riist- ja tarkvara ning litsentside kohta info kogumine,
-süsteemis toimuvate tegevuste jälgimine,
-toimingute automatiseerimine,
-seadmete kaughaldus.
Lisaks sellele loetelule saab SCCMi haldustarkvaraga tehtavaid toimingud ajastada kindlaks perioodiks ehk nn haldusaknaks, mil on õigus installeerida ja uuendada tarkvara, rakendada seadistusi ja vajadusel seadmeid ka taaskäivitada. Nii on IT osakonnal hea kontroll arvutite üle, haldustoiminguteks mõeldud aeg on muutumatu ja kasutajaid häiritakse töö ajal võimalikult vähe.
Oluline on ka, et töötajatele on võimalik anda õigus ise tööks vajalikku tarkvara installeerida. Kui kasutajal on selleks õigus, siis ta saab ise valida tarkvara spetsiaalselt selleks ette nähtud kataloogist. Sellist tarkvara, mis on piiratud litsentsidega, saavad kõik töötajad küll näha, kuid installeerimiseks peab olema administraatori luba. Tänu sellele on IT osakonnal pidev ülevaade litsentside hulgast ja võib olla kindel, et on maandanud litsentseerimata tarkvara kasutamisest tulenevaid riske.

 

kasutajakeskne_it_info


Mine tagasi