Serverilahenduste juurutamine

Serverid on suurele hulgale kasutajatele infosüsteemi teenuseid pakkudes kõige ärikriitilisem osa infosüsteemist. Seepärast on raske ülehinnata vajadust teha õiged otsused juba süsteemi planeerimise ja süsteemi arhitektuuri koostamise juures. Isegi pealtnäha lihtsate infosüsteemi teenuste puhul on ühenduspunkte teiste süsteemidega nii palju, et ühe süsteemi töökindlusest võib sõltuda kümnete teenuste käideldavus. Tihti kehtibki reegel, et mida lihtsam mõni teenus pealtnäha paistab, seda kriitilisem on selle teenuse korrektne toimimine infosüsteemile tervikuna.

Baasteenused

Baasteenuseid nagu DHCP ja DNS suudavad pakkuda isegi kodukasutuseks mõeldud väikesed madala jõudlusega võrguseadmed. Käitise võrgus on nende teenuste käideldavus ja skaleeruvus tähtsad, et tagada kasutajatele mistahes muu infosüsteemi teenuse kättesaadavus. Lisaks on nende teenuste korrektne seadistamine oluline võrgu turvalisuse tagamiseks. Kes soovivad üle minna uuele võrguaadresside standardile IPv6 peavad endale selgeks tegema, milline on DHCP roll selles peamiselt autoconfiguration põhimõttel toimivas võrgus.

Kasutajate identifitseerimine

Peamine kasutajate identifitseerimise süsteem, millele Atea tuge pakub, on LDAP tehnoloogial toimiv Microsoft Active Directory (AD). Lihtsamas käsitluses ongi AD kasutajaõiguste süsteem, mille kaudu on võimalik reguleerida kasutajate ligipääsu infosüsteemi teenustele nagu e-mail, dokumendihalduse süsteem ja võrgukataloog. Microsoft on AD ümber ehitanud terve kastutaja töökeskkonna haldamise süsteemi, mille abil on võimalik reguleerida, millal kasutaja infosüsteemile ligi saab, millised tarkvarapaketid on tema arvutisse installeeritud ning millised printerid ja võrgukataloogid talle kättesaadavaks tehakse. Lisaks määrab AD seadistus ära, kuidas on üles ehitatud võrgukataloogi teenus (failiserver) selliselt, et dokumendid oleksid ligipääsetavad mis tahes asukohast.

Grupitööserver

Atea juurutab ja haldab peamiselt Microsoft Exchange/Outlook ja IBM Lotus Domino/Notes tarkvaral põhinevaid grupitöölahendusi. Kui paljud juhid hindavad tavaliselt grupitööserveri teenuste (e-mail, kalender, kontaktibaas) ärikriitilisust suhteliselt madalaks, on grupitööserveri rike esimene, mida kasutaja märkab. Grupitööserveri rikke korral on koheselt halvatud käitise sisesuhtlus ning samuti suhtlus väliste partneritega. Ajal, mil enamik pakkumisi, kokkuleppeid ja lepinguid tehakse vaid elektroonilisel kujul, on grupitööserveri käideldavus ja turvalisus kriitiline. Atea kogemus ja oskus grupitöösüsteeme siduda telefonisüsteemide ja sõnumivahetusega (Lync, Office Communications Server) loovad funktsionaalse ja toimiva keskkonna, milles äri saab tõesti toimida valguse kiirusel.

Andmebaasiserver

Andmebaasiserverite kriitilisus äriprotsessile on arusaadav enamikule äriotsustajatele. Tavaspetsialisti oskustest ei pruugi jätkuda sellise andmebaasiserveri arhitektuuri loomiseks, mis pakuks kasutajatele sujuvat teenust ka suure koormuse korral. Ateal on unikaalne oskuste kogum andmebaasisüsteemide optimeerimiseks. Atea tarkvaraarenduse üksus oskab tuvastada süsteemi loogikas esinevad kitsaskohad, mis võivad pärssida andmebaasi toimimist suure koormuse all. IT taristu üksuse spetsialistid suudavad omakorda seadistada andmebaasiserveri ja luua riistvaralise arhitektuuri, mis suudab ka suurte koormuse korral pakkuda kvaliteetset teenust. Lisaks on meil oskused luua andmebaasist sellist varjukoopiat, et andmebaas on rikke korral taastatav pea mis tahes ajahetke seisuga.


Mine tagasi