Gaasdetektsioon

Gaasdetektsioonil on kaks põhilist rakendusala – plahvatusohtlike ja toksiliste gaaside detekteerimine:

  1. Plahvatusohtlike gaaside detektsioon või monitooring on oluline kohtades, kus on kõrgendatud risk nimetatud gaaside lekkeks või tekkeks. Selliste gaaside süttimine võib põhjustada suuri materiaalseid kahjustusi, halvimal juhul inimohvreid. Plahvatusohtlikud gaasid on kergesti süttivad (piisab ühest sädemest), seega tuleb tagada potentsiaalse lekke tuvastamine võimalikult varajases staadiumis. Korraliku süsteemi projekteerimisel tuleb alati arvestada, millise gaasiga on tegemist. Sõltuvalt gaasi olemusest (kas gaas on õhust raskem või kergem) tuleb andurid paigaldada kas lae alla või põranda lähedale. Parim lahendus on panna andur võimalikult lähedale potentsiaalsele lekkeallikale, kuid tihti objekti suurusest ning olemusest tulenevalt selline lahendus ei pruugi olla teostatav. Sellistel juhtudel tuleb välja töötada kompromisslahendus.
  •  Võimalikud paigaldusobjektid: gaasikatlamajad, värvimiskambrid, tootmishooned, kus kasutatakse maagaasil toimivaid kütteseadmeid jne.

2. Toksilised gaasid on jagatud omakorda kahte gruppi – ründegaasid ja tootmisest/tarbimisest tulenevad toksilised gaasid. Toksilised gaasid toovad endaga reeglina kaasa tervise kahjustusi või inimohvreid.

  1. Ründegaaside detektsioon on peamiselt militaarvaldkond ja nende paigaldamine ning kalibreerimine on teostatav ainult volitatud militaarorganisatsioonide poolt. Selleks, et paigaldada ründegaaside detektsioonisüsteemi, peavad kõik andurid olema kalibreeritud võimalike ründegaasidega, milledele aga pääsevad Euroopas legaalselt ligi vähesed militaarorganisatsioonid. See asjaolu muudab tsiviilsektoris antud tehnoloogia tarbimise keeruliseks (kulukaks).
  •  Võimalikud paigaldusobjektid: riiklikud objektid, militaarobjektid jne.

2. Muude toksiliste gaaside (näiteks vingugaas jne) detektsioonisüsteemid on kasutuses eesmärgiga tagada inimestele ohutu keskkond. Süsteemi peaülesanne on pidevalt analüüsida keskkonnas oleva toksilise gaasi taset ja hoida seda ventsüsteemide juhtimise kaudu allpool lubatud nivood.

  • Võimalikud paigaldusobjektid: maaalused kinnised parklad, pikad tunnelid, värvimiskambrid, tootmishooned, kus tootmisprotsessi käigus puututakse kokku toksiliste gaasidega jne.  

Mine tagasi