Kasutatavad andurid

 • Suitsuandur:
  • optiline suitsuandur reageerib suitsuosakeste poolt tekitatud valguse peegeldustele anduri sees;
  • kiireandur ehk liiniandur töötab valguskiire hajumise põhimõttel. Kui kontrollitaval alal puudub suits,  siis suur osa kiirest peegeldub reflektorilt ja saabub tagasi algpunkti. Kui alas on suitsu, siis kiir hajub ja tagasi algpunkti jõuab tunduvalt nõrgem valguskiir, mille tulemusena aktiveerib andur alarmi.
 • Leegiandur reageerib infrapunakiirguse energiale, mida tekitavad leegid.
 • Temperatuuriandur:
  • temperatuuri tõusule reageeriv andur analüüsib temperatuuri tõusu ajaühiku jooksul, kui see ületab määratud taseme, siis aktiveeritakse alarm;
  • maksimumtemperatuurile reageeriv andur: mingi temperatuur on eelprogrammeeritud, mille saavutamisel andur aktiveerib alarmi.

 

 •  Kombineeritud ehk multisensorandur: kombineeritud suitsu- ja temperatuuriandur. Tööpõhimõte – multisensoranduri suitsule reageerimistase on võrreldes tavalise suitsuanduriga madalam, ta reageerib suurema suitsukontsentratsiooni korral. Kui samaaegselt suitsule tõuseb ka temperatuur, siis kombineeritud anduri tundlikkus suitsu suhtes tõuseb automaatselt tavalise suitsuanduri tasemele. Tänu sellisele tehnoloogiale on kombineeritud anduri valehäirekindlus tunduvalt suurem tavalise suitsuanduri omast. Kombineeritud andur sobib keerulistesse keskkondadesse ja tingimustesse (nt ruumid, kus on palju tolmu).
 • Lineaarne temperatuuriandur – fiiberoptiline sensorkaabel, mis reageerib temperatuuri muutustele.

Mine tagasi