Läbipääsusüsteemid

Paljudel juhtudel on oluline, et teatud ustest võiksid läbi käia ainult autoriseeritud inimesed. Füüsiline järelvalve on ebaotstarbekas ja paljudel juhtudel ka võimatu. Parim lahendus on paigaldada läbipääsusüsteem, mis hõlmab kõiki vajalikke uksi.Läbipääsusüsteemi “mõistus” asub uksekontrolleris, mis olenevalt süsteemi konfiguratsioonist võib kontrollida 1-8 ust.

Vastavalt objekti suurusele ja kontrollitavate uste arvule valitakse uksekontrollerite arv. Uksekontroller on varustatud akuga, et oleks tagatud läbipääsu võimalus ka voolukatkestuse korral. Ustele on paigaldatud elektrilised lukud või vasturauad ning ühele või kahele poole ust kaardilugejad. Ühepoolse kaardilugeja puhul paigaldatakse teisele poole ust ukseavamisnupp, kahepoolse kaardilugeja puhul pole selleks vajadust.

Kaardilugejate põhilised tüübid:

  • distantskaardilugeja – reageerib teatud kauguselt distantskaardile
  • distantskaardilugeja koodpaneeliga – reageerib distantskaardile või koodi sisestamisele (saab nõuda ka mõlemat – distantskaart + kood).
  • magnetkaardilugeja – magnetkaart tõmmatakse lugejast läbi
  • magnetkaardilugeja koodpaneeliga
  • kombineeritud distants- ja magnetkaardilugeja – saab kasutada nii magnet- kui distantskaardiga
  • kiipkaardilugeja – kiipkaart sisestatakse kaardilugejasse (nt ID-kaart)
  • kiipkaardilugeja koodpaneeliga
  • silmaiirise skaneerija
  • sõrmejälje skaneerija

Süsteemi kasutajatele antakse läbipääsukaardid (distants-, magnet- või kiipkaardid) või distantsripatsid (põhimõte sama, mis distantskaardil). Läbipääsukaardid on nummerdatud ja kodeeritud, igale kaardile saab omistada teatud õigused – nt kindlad kellaajad, millal võib uksi läbida, kindlad uksed, mida võib läbida, kindlad piirkonnad jne. Läbipääsusüsteemiga on võimalik integreerida tööajaarvestusprogramm, mis näitab iga kasutaja kohta informatsiooni – tööle tuleku aeg, lõunapausi pikkus, töölt lahkumise aeg, vahepealsed liikumised jne.


Mine tagasi