Valvesignalisatsioon

Valvesignalisatsioonisüsteemi ülesehitus sõltub paljuski sellest, mida soovitakse valvata: korter, eramu, büroo, tööstushoone, hoone välisperimeeter jne.Valvesignalisatsioonisüsteem koosneb keskseadmest, anduritest ja häireteadustusseadmetest. Valve keskseade võib olla fikseeritud tsoonide arvuga (nt 8 tsooni) või laiendatava tsoonide arvuga (nt 8-64 tsooni).Olenevalt keskseadmest on võimalik programselt moodustada teatud arv eraldiseisvaid valvealasid – hoonete kompleksi erinevad hooned, maja erinevad korrused, erinevate otstarvetega ruumid jne. Valvealasid on võimalik panna valvesse ja võtta valvest maha sõltumatult teistest aladest. Keskseade analüüsib andurite seisundeid ja paneb häire korral tööle sireenid ja digitaalse modemi. Valvesüsteemi valvesse panek ja valvest maha võtmine toimub juhtklaviatuuridelt kasutajakoodide sisestamisega. Klaviatuure on kahte tüüpi: LCD ekraaniga ja LED indikaatoritega. Valvesüsteem on kaitstud antisabotaaži ahelatega, s.t. rikkudes kaabeldust, avades või lõhkudes süsteemi komponente annab süsteem koheselt häire (ka siis, kui süsteem pole valverežiimis).Häire edastamiseks turvafirmasse telefoniliini kaudu kasutatakse digitaalset kommunikaatorit. Kui telefoniliin puudub, paigaldab turvafirma, kellega liitutakse, raadiosaatja.Kui soovitakse saada tekstilist häireteadet mobiil- või tavatelefonile, tuleb süsteemi lisada robottelefon, mis digitaalse kommunikaatori abil helistab sobivale numbrile ja edastab salvestatud teate.Häire kohalikuks edastamiseks kasutatakse sireene. Välissireen on varustatud vilkuri ja akuga. Häireseisukorra käsitsi esile kutsumiseks kasutatakse paanikanuppe. Paanikanupud peavad olema nii paigutatud, et nende kasutamine ei nõuaks nähtavate liigutuste tegemist ja sellises asukohas, et vältida juhuslikku rakendumist.

Põhilised andurite tüübid: 

  • Infrapuna liikumisandurid (PIR) – reageerivad valvealalt lähtuva soojuskiirguse muutusele ehk inimese liikumisele. Kõige lihtsamad infrapunaandurid on läätsoptikaga, mille puhul ei ole võimalik saavutada ühtlast tundlikkust kogu valvealas. Ühtlase tundlikkuse kogu valvealas võimaldavad saavutada peegeloptikat kasutavad infrapunaandurid. Antimasking funktsiooniga liikumisandurid omavad kinnikatmist välistavaid andureid. Juhul kui sellist andurit püütakse katta, saadab andur koheselt sellekohase teate valve keskseadmesse (ka siis, kui süsteem pole valvereþiimis)
  • Magnetkontaktandurid – koosnevad kahest poolest: magnetist, mis kinnitatakse ukse peale või sisse ja hermeetilisest kontaktist, mis kinnitatakse uksepiida peale või sisse. Andur reageerib, kui magneti ja kontakti vaheline kaugus on üle lubatud piiri (sõltub konkreetsest andurist)
  • Klaasipurustusandur reageerib klaasi purunemisel tekkivale akustilisele helile (analüüsib heli spektrit). Kasutatakse klaasile kleebitavaid ja seinale või lakke paigaldatavaid andureid
  • Vibratsiooniandurid – konstruktsioonidele mõjuva füüsilise jõu tekitatud mehhaaniliste võnkumiste tagajärjel genereerib häire

Mine tagasi