Signalisatsioonisüsteemide hooldus

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus

Erinevalt muudest turvasüsteemidest, mille hooldamine on soovituslik, on automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) hooldus reguleeritud Eesti Vabariigi siseministri määrusega, vastu võetud 30.08.2010 nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusse“.

Vastavalt nimetatud määrusele on hoone omaniku kohus tagada ATS-i regulaarne hooldus, mida saab teostada vastavat MTR registreeringut omav ettevõte või isik. ATS-i regulaarne hooldus teostatakse kord kvartalis ja iga-aastaselt. AS ATEA omab vastavaid MTR registreeringuid, et paigaldada, projekteerida ning hooldada automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme.

Turvasüsteemide hooldus

Kõik mis töötab, see ka kulub. Kuigi turvasüsteem ja selle koostisosad “ei liigu”, on nende hooldusel sama suur tähtsus kui iga muugi tehnika puhul. Arvatavasti ei soovi keegi saada üllatuse osaliseks, mille võivad põhjustada seadmete seisukorrast tulenevad valehäired või mis veelgi hullem – häiresignaali puudumine ohu korral.

AS Atea pakub hooldust kõikidele turvasüsteemidele. Hooldustööde pakett sõltub iga objekti turvasüsteemist ning selles kasutatavatest seadmetest. Väiksemate süsteemide puhul võib osutuda piisavaks valveandurite puhastamine ja keskseadme kontroll üks kord aastas, suuremate ja keerulisemate süsteemide puhul sellest aga kindlasti ei piisa. Mida keerulisem on turvasüsteem, seda tähelepanelikumalt tuleb jälgida süsteemi korrasolekut, sest piisab ühest puhastamata valveandurist ja investeering turvasüsteemi võib osutuda kasutuks.

Et tagada hooldustööde kõrge tase, täiendavad AS ATEA projekteerimise, paigalduse ja hooldusega seotud töötajad oma teadmisi perioodiliselt koolitustel meie tarnijate ja välispartnerite juures (Siemens, Schrack Seconet, OSPL jne).

AS Atea hooldada on käesoleval hetkel rohkem kui 100 objekti üle kogu Eesti. Nende hulgas on nii suuri objekte (näit. SAS Radisson, AS SEB Pank, Imavere Saeveski, Villa Benita, Estonian Cell jt) kui ka eramaju.


Mine tagasi