2017-06-09

Atea on algatanud isikuandmete kaitse üldmääruse programmi

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on uus ELi määrus, mis toob kaasa viimase 20 aasta suurima muutuse isikuandme kaitse valdkonna reguleerimises. Isikuandmete kaitse üldmäärus asendab 95/46/EÜ direktiivi isikuandmete kaitse kohta ja annab ELi kodanikele tugevama kontrolli oma isikuandmete üle.

Atea väärtustab nii oma klientide kui ka oma töötajate privaatsust. Oleme võtnud kohustuse järgida isikuandmete kaitse üldmäärust ning oleme valmis selle jõustumisel 2018. aasta mais. Selle saavutamiseks on Atea Grupp algatanud isikuandmete kaitse üldmääruse programmi, et tugevdada ja parandada andmekaitset üle kogu Atea kontserni.

Atea isikuandmete kaitse üldmääruse programm on suunatud kõigile teenustele ja alusprotsessidele, et olla vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega. See hõlmab kõiki sõlmitud lepinguid, kus Atea töötleb kliendi nimel nende isikuandmeid. Ka Atea tütarettevõtted rakendavad uusi protsesse ja kontrollsüsteeme. Eesmärk on tagada piisav andmekaitse, sõltumata sellest, milline Atea tütarettevõte isikuandmeid töötleb.

Katkematu andmekaitse ja isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise tagamist kontrollib Atea sise- ja välisauditite abil.

Atea rahvusvahelisel tiimil on vajalikud teadmised ja pädevus isikuandmete kaitse üldmääruse kohta, et valmistada ette oma ettevõte ja aidata oma klientidel olla valmis määruse jõustumise ajaks järgmisel aastal.