Isikuandmete kasutamine seoses üritustega

Kui Atea töötleb Teie isikuandmeid, vastutame selle eest, et isikuandmete töötlemine oleks õige, turvaline ja vastavuses kehtivate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

Atea kogub Teie isikuandmeid, et tagada õigete andmete olemasolu, kui soovime Teiega kontakteeruda ning üritust plaanides pakkuda Teile personaalset lähenemist, hallata üritust ja ürituse osalisi ning vajadusel Teiega kontakteeruda pärast üritust. Juriidiline alus Teie andmete kasutamiseks põhineb nõusolekul. Atea kasutab Teie isikuandmete ja privaatsuse kaitsmiseks mõistlikud meetmed. Kogutavaid isikuandmeid kasutatakse vaid Atea siseselt ning jagatakse Atea partneritega, kes üritusel osalevad.

Rohkem teavet automatiseeritud otsustamise protsessi ja profileerimise toimingute kohta leiate aadressilt https://www.atea.ee/atea/privaatsus/data-privacy-policy/

Üritusel võidakse teha/tehakse fotosid/videoid, millele Teie võite olla üritusel osaledes jääda nähtav.

Täitmaks eesmärki, milleks Atea Teie isikuandmeid küsib, säilitab Atea isikuandmeid seni, kuni olete palunud ennast info saajate hulgast eemaldada.

Teil on õigus nõuda aruannet selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid me omame esitades nö registri väljavõtte nõude. Seda saab tasuta teha üks kord aastas. Samuti on Teil õigus nõuda enda kohta käiva vale teabe parandamist või oma isikuandmete eemaldamist, Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta ning keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel.

Teil on õigus esitada edaspidised kaebused oma isikuandmete töötlemise kohta riiklikule järelevalveametile.

Kui Te soovite meiega kontakteeruda oma andmetega seoses, soovite edastada nõuet või Teil on mistahes küsimusi seoses Teie andmete töötlemisega Ateas, kirjutage palun aadressil dpo@atea.lt .