Atea Action 2019 – kuidas jäid rahule?

  • Kuidas hindad Atea Action 2019 ettekandeid?

    Hindeid saab anda 10 palli skaalal. Kõige kõrgem hinne on 10. Kõige madalam hinne on 1. Kui ettekanne jäi nägemata ja hinnangut anda ei oska, siis märgi slideril 0.