Kingituste ja külalislahkuse poliitika

Meie visioon Ateas on olla “The Place to Be” – kohtumispaik, kus meie töötajad, kliendid ja partnerid teevad koostööd Baltimaade ülesehitamiseks IT abil.

Käesolevat poliitikat kohaldatakse kõikide Atea ettevõtete töötajatele Balti regioonis. Poliitika hõlmab erilisi juhiseid korruptsiooni, altkäemaksu ja meelehea andmise ennetamiseks seoses kingituste, külalislahkuse, reisimise, kliendiürituste, sponsorluse ja muude sarnaste tegevustega.

Poliitika täiendab Atea Toimimisjuhendit (Code of Conduct) ja ”Protseduuri reegleid”. Vaatamata käesolevale poliitikale nõutakse igalt Atea töötajalt endiselt oma mõistlikku otsustusvõimet, et määratleda, milline on hea ärieetika. Kliendid võivad alluda rangematele juhistele ja teistes riikides võivad kehtida erinevad reeglid. Selliseid juhiseid ja reegleid tuleb vaadelda poliitika lisana.

Käesolev poliitika sisaldab juhiseid selle kohta, kuidas iga töötaja peaks kahtluse korral toimima. Käesoleva poliitika täiendus on ”esilehe test” ehk ”läbipaistvuse test”. Esilehe test ehk läbipaistvuse test tähendab, et kui kingituse olemus, lõunasöök või üritus ei kannata avalikku tähelepanu või ei peaks saama teatavaks saaja või Atea organisatsioonis, ei vasta see tõenäoliselt ärieetika headele tavadele.

Üldine põhimõte: kui töötaja kahtleb, kas vastu võtta või anda, on vastus lihtne: ära võta vastu või ära anna. Kui teatud töötaja või osakond kahtleb milleski või vajab poliitika selgitamist, võib kohalik altkäemaksu ennetamise ametnik võtta ühendust antikorupcija@atea.lt

KINGITUSTE JA KÜLALISLAHKUSE POLIITIKA

GIFT AND HOSPITALITY POLICY