Skip to main content

Oleme maailma kõige jätkusuutlikum IT teenuste ettevõte

Meie missioon on ehitada IT abil tulevikku. See tähendab, et aidata ettevõtetel hallata oma IT-tarbimist jätkusuutlikul ja tõhusal viisil.

Meie vastutus laieneb meile endile kui töötajatele, klientidele ja partneritele ning sellele, kuidas kasutame oma positsiooni ökosüsteemis ühiskonna positiivseks mõjutamiseks.

Just sel põhjusel hõlmavad Atea jätkusuutliku arenguga seotud jõupingutused kliimat ja keskkonda, inimõigusi, mitmekesisust, kaasatust ja väärtuse loomist. Meil on mõju kliimale, loodusvaradele ning inimestele lähedal ja kaugel meie tarneahelas. Kasutame võimalust seda mõjutada parimal võimalikul viisil!

Meie suunad ja saavutused

Säästva arengu eesmärgid ja Atea

25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu 17 säästva arengu eesmärki ja nende elluviimise tegevuskava aastani 2030. Peamiseks eesmärgiks on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, arvestades samas looduskeskkonna võimalustega.

Oleme Ateas pühendunud oma teadmiste ja äritegevuse võimendamisele, et aidata kaasa säästva arengu eesmärkide (SDG - Sustainable Development Goals) saavutamiseks vajalikele muutustele. 

Oleme määratlenud kuus peamist eesmärki, mille puhul meie jõupingutustel on kõige suurem mõju. Need põhinevad hinnangul iga SDG aluseks olevatele eesmärkidele ja nende seostele meie tuvastatud oluliste jätkusuutlikkuse teemadega.

Atea on alates aastast 2010 ÜRO Global Compact liige. Meie Toimimisjuhend (Code of Conduct) on kooskõlas Global Compact'i Code of Conduct'iga.

Atea tunnustused ja saavutused jätkusuutlikkuses

Ateale on omistatud mitmeid jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku ettevõtluse tunnustusi. Tunnustuste kohta saab täpsemalt lugeda Atea Grupi veebilehelt. 

Kõikide ISO sertifikaatidega, millele Atea oma tegutsemisel vastab saab tutvuda siin. Lisaks neile kehtivad Ateale Eestis ka ISO 9001/14001 ENG ISO 9001/14001 EST ning ISO 37001 sertifikaadid.

Atea Sustainability Focus & ASF Leadership for Change

Atea poolt algatatud Atea Sustainability Focus (ASF) töö põhineb iga-aastasel küsitlusel, mille käigus uuritakse  IT-ostjate seisukohti valdkonna võtmetähtsusega jätkusuutlikkuse küsimustes. Küsitlus pakub huvitatud organisatsioonidele mõjukanalit ja aitab meil mõista, kuidas saame koos klientidega valdkonna globaalset arengut mõjutada.

Aktiivsemaks rolliks IT-sektori globaalse jätkusuutlikkuse edendamisel asutas ASF-i nõuandekogu kliendivõrgustiku Leadership for Change. Liikmed on võtnud kohustuse kaaluda jätkusuutlikkust kõigis IT-ostudes ja kasutada võrku üksteise toetamiseks veelgi suuremate edusammude tegemisel.  Võrgustiku töö tulemusena valmivad igal aastal Atea Sustainability Focus raportid.

Rohkem infot ASFi ja raportite kohtaWhat is Atea Sustainability Focus? | Atea

Rohkem infot ASF Leadership for change kohtaLeadership for change - Atea Sustainability Focus | Atea

 

Atea soovitused jätkusuutlikkuks hankimiseks

Digitaliseerunud maailmas muutub üha olulisemaks tagada nii jätkusuutlik tootmine kui ka IT kasutamine. Jätkusuutlikkuse nõuete seadmine IT-lahenduste ostmisel on võimsaim tööriist IT-tööstuse mõjutamiseks jätkusuutlikumas suunas. Selles juhendis oleme koostanud oma parimad näpunäited, kuidas seada nõudeid IT seadmete hankimiseks. Juhend põhineb meie teadmistel valdkonna ja klientide vajaduste kohta, mille oleme omandanud tänu oma positsioonile sõltumatu tarnijana. Meie koostatud juhendit ei tohiks kasutada ühtse võimalusena, vaid pigem tuleks seda juhendit pidada soovituseks, inspiratsiooniks või platvormiks, mille alusel tegutseda.

Atea vastavusjuhendid

Meie ettevõtteülesed poliitikad on kooskõlas valdkonna standardite ja parimate tavadega ning kirjeldavad meie lähenemisviisi peamistes  ärivaldkondades.

Toimimisjuhend

Atea Code of Conduct

Kingituste ja külalislahkuse poliitika

Gift And Hospitality Policy Baltics

Infoturbe riskijuhtimise põhimõtted

Information Security Risk Management Policy

Atea Supplier Code Of Conduct