2023-05-04

Atea tunnistati üheks kliimaliidriks Euroopas

Ajaleht Financial Times ja juhtiv andmeplatvorm Statista teatasid, et Atea kuulub Euroopas oma tegevusest tekkivate kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamise alal juhtivate organisatsioonide hulka.

Uusim Euroopa Kliimaliidrite väljaanne, mille Times ja Statista 2023. aasta aprillis koos avaldasid, kirjeldab heitekoguste vähendamisele, aruandluse läbipaistvusele ja muude vähendamiskohustuste täitmisele suunatud tegevusi. Väljaandes on esitletud ka uus metoodika, mille abiga kajastatakse iga analüüsitud ettevõtte läbipaistvust 3 valdkonna emissioonide käsitlemisel ning muid ettevõtte heitmete vähendamisele suunatud kohustuste täitmise näitajaid.

Atea CEO Steinar Sønsteby tervitas saadud tunnustust: „Oleme kindlalt pühendunud IT valdkonnas parema tuleviku ehitamisele. Seetõttu on mainekas tunnustus Atea pidevale tööle kliimamuutuste vähendamisel meie jaoks väga austav. Emissioonide vähendamine ja ära hoidmine ei puuduta ainult meie endi tegevust: me aitame ka oma klientidel selles vallas edukad olla. Jätkame sellealaste pingutustega oma 2040 Visiooni raamistikus.“

Rohkem informatsiooni on kättesaadav siin: ft.com/climate-leaders-europe-2023.

OLULISEMAD FAKTID
Atea hiljutisest jätkusuutlikkuse tipptasemest väärib esile tõstmist järgmine:

  • 2023. aastal saavutati iga-aastasel Global 100 skaalal 49. koht. Ettevõte tunnistati juba teist aastat järjest IT teenuste majandusharus ülemaailmselt kõige jätkusuutlikumaks ettevõtteks.
  • 2022. aastal pälvis Atea CDP iga-aastases kliimamuutuste küsimustikus hinde A, mis on kõrgem, kui Euroopa piirkondlik keskmine (B) ja IT/tarkvaravaldkonna keskmine hinne (C). See hinnang on kõrgeim tulemus nende enam kui kümne aasta jooksul, mil ettevõte CDP aruandluses osaleb.
  • 2022. aastal tunnistas Canalys Atea üheks oma Keskkonnapartnerluse liidriks.
  • Alates 2020. aastast loeb EcoVadis, äärmiselt usaldusväärne korporatiivse jätkusuutlikkuse hindaja, Atea iga-aastaselt oma keskkondliku ja ühiskondliku toimivuse poolest maailma juhtivaks organisatsiooniks (esimese 1% hulgas 100 000 ettevõtte hulgas).

Rohkem üksikasju Atea jätkusuutlikkust edendavate tegevuste kohta, sealhulgas algandmed, aastaaruanded, strateegiadokumendid ja muu oluline informatsioon, leiab siit: atea.com/esg-overview.

Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks palun pöörduge:
Andreas Antonsen, jätkusuutlikkuse valdkonna juht Atea Grupis, andreas.antonsen@atea.com
(+46) 8 633 68 57

Ateast


Atea (atea.com) on juhtiv IT-infrastruktuuri varustaja Põhjamaade ja Baltikumi regioonis. Atea tegutseb Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis 88 linnas ning tal on ligi 8000 töötajat. Atea tarnib riist- ja tarkvara juhtivatelt globaalsetelt edasimüüjatelt ning osutab konsultatsiooni- ja tehnilisi teenuseid, et toetada oma kliente nende IT-keskkonna kavandamisel, elluviimisel ja toimimisel. Atea kogukäive oli 2022. a ligikaudu 47 miljardit NOK (4,6 miljardit EUR) ning ettevõte on noteeritud Oslo börsil. www.atea.com