2024-02-07

Ateat tunnustati CDP A-skooriga

Ülemaailmne keskkonnaalane mittetulundusühing CDP on tunnustanud Atea liidripositsiooni ettevõtte läbipaistvuse ja kliimamuutusega seotud soorituses, tagades Atea’le koha oma iga-aastases A-listis.

CDP 2023 kliimamuutuste küsimustiku kaudu esitatud andmete põhjal on Atea 21 000-de hinnatud äriühingu seas üks vähestest, kes saavutas A-taseme.

Täiel määral kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma (TCFD) nõudeid täitvana on CDP-l maailma suurim keskkonnaandmebaas ning CDP skoori kasutatakse laialdaselt selleks, et suunata investeerimis- ja hankeotsuseid saastevaba, säästva ja vastupidava majanduse suunas. 2023. aastal nõudsid üle 740 finantsasutuse, kelle varade maht on üle 136 triljoni USA dollari, ettevõtetelt CDP platvormi kaudu andmete avaldamist keskkonnamõjude, riskide ja võimaluste kohta.

CDP kasutab nende ettevõtete hindamiseks üksikasjalikku ja sõltumatut metoodikat, andes skoori A-st D-ni, mis põhineb avalikustamise, keskkonnariskide alase teadlikkuse ja juhtimise ning keskkonnajuhtimisega seotud parimate tavade - nagu ambitsioonikate ja tähenduslike eesmärkide seadmine - rakendamisel.

Atea on võtnud kindla kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu väärtusahelas, suurendades energiatõhusust ja propageerides oma klientidele vähese CO2-heitega lahendusi. 2018. aastal sai Ateast üks esimesi Põhjamaade ettevõtteid, mille heitkoguste vähendamise eesmärgi kiitis heaks teaduspõhiste sihtmärkide algatus SBTi, et piirata globaalset soojenemist tunduvalt alla 2°C. 2023. aastal suurendas Atea oma sihtmärke veelgi, esitades valideerimiseks nii uuendatud 1,5°C stsenaariumiga joonduva SBTi sihtmärgi kui nullilähedaste heitkoguste sihtmärgi.

Atea tegevjuht Steinar Sønsteby ütles: „Meil on au olla CDP A-listis meie keskkonnategevuse tulemuslikkuse poolest. See näitab meie pikaajalist pühendumust keskkonnamõju vähendamisele ja klientide abistamisele nende jätkusuutlikkuse teekonnal. Usume, et tehnoloogia võib aidata kliimakriisi lahendada ja luua ringmajandust ning oleme uhked, ühinedes parema tuleviku nimel tegutsevate ettevõtete ülemaailmse liikumisega.”

CDP tegevjuht Sherry Madera sõnas: "Õnnitleme kõiki CDP A-listis olevaid ettevõtteid ja neid ettevõtteid, kes alustasid või kiirendasid oma teekonda keskkonnaalase läbipaistvuse suunas 2023. aastal – eelmisel aastal suurenes avalikustamise arv 24% ja see suundumus on kiiduväärt. Alles avalikustamisele aluse pannes saavad ettevõtted näidata, et suhtuvad tõsiselt oma ülitähtsasse rolli saastevaba ja looduspositiivse tuleviku tagamisel.

A-listis koha saavutamine on midagi enamat kui vaid skoori saamine. See viitab kvaliteetsetele ja põhjalikele andmetele, mis annavad ettevõtetele tervikliku ülevaate nende keskkonnamõjust, on üleminekuplaanide lähtealuseks ja – mis kõige tähtsam – võimaldavad ettevõtetel oma eesmärgid täita. Kuna liigume tegevus-aastakümnes ikka edasi ja CDP tõstab pidevalt keskkonnajuhtimise latti, ei lõpe A-listi ettevõtete töö kunagi. Ootame, et kõik ettevõtted muudaksid endale võetud kohustused edasiseks sisukamaks ja tõhusamaks tegevuseks.”

Täielikku nimekirja sellel aastal CDP A-listi jõudnud ettevõtetest vaadake siit: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Lisatevae:
Robert Giori, Atea ASA finantsdirektor, mobiile +47 934 09 188
Andreas Antonsen,  Atea ASA vastutustundliku ettevõtluse direktor, mobiile +46 722 44 87 84
Dace Bērziņa, ESG aruandluse ja kontrolli juht, mobiile +371 26616214

Atea’st

Atea on juhtiv IT-infrastruktuuriga varustaja Põhjamaades ja Baltikumis. Üle 8000 töötaja tegutseb Atea esindustes 88 linnas Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Atea tarnib juhtivate ülemaailmsete müüjate riist- ja tarkvara ning pakub nõustamis- ja tehnilisi teenuseid, et toetada oma kliente nende IT-keskkondade kujundamisel, juurutamisel ja toimimisel. Atea käive oli 2022. aastal ligikaudu 32 miljardit Norra krooni (3,2 miljardit eurot) ja ettevõte on noteeritud Oslo börsil. Külastage meid aadressilt atea.com.

CDP-st

CDP on ülemaailmne mittetulundusühing, mis haldab ettevõtete, linnade, riikide ja piirkondade jaoks maailma keskkonnaalase teabe avalikustamise süsteemi. 2000. aastal asutatud ning enam kui 740 üle 136 triljoni USA dollarise varaga finantsasutusega koostööd tegev CDP oli esimene, kes kasutas kapitaliturge ja ettevõtete hankeid, et motiveerida ettevõtteid avalikustama oma keskkonnamõjusid, vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning kaitsma veevarusid ja metsi. 2023. aastal avaldas CDP kaudu andmeid üle 24 000 organisatsiooni üle maailma, kaas arvatud enam kui 23 000 ettevõtet – sealhulgas börsiettevõtted, mille turukapitalisatsioon on kaks kolmandikku ülemaailmsest turukapitalisatsioonist – ning üle 1100 linna, riigi ja piirkonna. Täiel määral TCFD nõudeid täitvana on CDP-l maailma suurim keskkonnaandmebaas ning CDP skoori kasutatakse laialdaselt selleks, et suunata investeerimis- ja hankeotsuseid süsinikdioksiidivaba, säästva ja vastupidava majanduse suunas. CDP on teaduspõhiste sihtmärkide algatus SBTi (Science Based Targets), kliimamuutusega tegeleva We Mean Business Coalition’i, kliimakriisialase juhtimisega tegeleva The Investor Agenda ja heiteneutraalsust edendava Net Zero Asset Managers algatuse asutajaliige. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti cdp.net või jälgige meid @CDP.