2023-09-29

5 mõtet, kuidas muuta ettevõtte IT-taristu jätkusuutlikumaks

Maailma üheks jätkusuutlikumaks IT-teenuseid pakkuvaks ettevõtteks tunnistatud Atea astub järjest suuremaid samme, et viia oma ökoloogiline jalajälg miinimumini. Üks samm selles suunas oli koolitada Atea 8000 töötaja seast välja Atea Sustainability Ambassadorid, kes on pühendunud teema arendamisele ettevõttes ja ka sellest väljaspool. Atea Eesti Sustainability Ambassador Helery Truu toob artiklis välja IT-taristu kohta viis aspekti, mille läbimõtlemisega tehakse keskkonnale suur teene.

  • Läbimõeldud printimine

Tänapäevased printimislahendused on aina keskkonnasõbralikumad nii värvide kui ka printimistehnoloogia kasutamise aspektist. Üks nutikatest lahendustest on isikustatud printimisteenus, mis võimaldab ettevõtte töötajatel prinditud materjali seadmest personaalse koodi või töötajakaarti abil välja võtta. Tänu sellele ei satu printerisse unustatud materjalid prügikasti või tundlik info ei jää printeri kõrvale laokile. Printimisstatistika võimaluse tõttu suhtuvad kasutajad printimisse vastutustundlikumalt, mis kokkuvõttes vähendab printimisele kuluva paberi hulka. 

  • Kasuta rendiseadmeid

Kindlasti on oluline valida ettevõttele seadmed, mis on kvaliteetsed ja kestavad kaua. Ent kasutajad võivad avaldada survet seadme väljavahetamiseks juba enne selle eluea lõppu. Seetõttu on hea kasutada seadmete hankimisel renditeenust, kus kogu ettevõtte seadmepark on renditud ning kindlal tähtajal tagastatakse see teenusepartnerile ja asendatakse uute seadmetega. Teenusepakkuja võtab kasutatud seadme tagasi, kus see töödeldakse ümber ja suunatakse taaskasutusse. Sellest võidab nii kasutaja, kui ettevõte, kuna seadmed, mis on kasutuses on värsked ning renditeenusest tulenev kasu annab ettevõttele nii otsese kui kaudse finantsilise võidu. Nii ei ole vaja ettevõttel rinda pista olukorraga, kus kogu seadmepark vajab väljavahetamist korraga, aga lisaks uute seadmete ostule tuleb vastutustundlikult utiliseerida suurel hulgal veel töökorras seadmeid. 

  • Planeeri toodete utiliseerimine

Kui oled siiski otsustanud kvaliteetsed ja kauapüsivaid seadmed rentimise asemel soetada läbi ostu, siis planeeri ka nende utiliseerimine. Jäätmeseaduse alusel on seadmete müüja kohustatud tagasi võtma ja käitlema pakendi, milles seade müüakse. Järgmine samm on planeerida, mis saab seadmetest siis, kui selle eluiga on lõppemas. Praegu võtab Atea ümbertöötlemiseks ja taaskasutamiseks tagasi 20–30% ettevõtte müüdavatest seadmest Goitloop-teenuse kaudu. Meie kliendid on säästnud kokku 58 937 tonni CO2 ainuüksi sellega, et on Goitloop teenust kasutades andnud seadmetele uue elu.

  • Majuta virtuaalservereid rohelisel energial töötavas andmekeskuses

Rohelisel energial põhinevate serverilahenduste abil hoiad kokku energiat ja seeläbi ka raha. Sarnastel andmekeskustel on süsteemid ehitatud nii, et võimalikult palju energiat saadakse taastuvatest energiaallikatest, rakendatakse jääksoojust ning arvestatakse kõrgel tasemel energiaefektiisust. Jätkusuutlikku andmekeskuse kasuks otsustades garanteerite, et teete koostööd ettevõttega, kelle arengukava vaatab tulevikku, ning saate partneriga arvestada pikemas perspektiivis. Eestis on sellised teenusepakkujad täiesti olemas, küsige konsultatsiooni oma IT-partnerilt.

  • Vali vastutustundlikke partnereid ja seadmete tootjaid

IT-taristu majandamine nii suures kui väikeses ettevõttes eeldab laialdast koostööpartnerite võrgustikku: IT-seadmete tootjad, edasimüüjad ja teenusepakkujad. Tasub veenduda, kui palju keskenduvad jätkusuutlikkuse aspektile teie ettevõtte IT-partner ja ka erinevate IT-seadmete tootjad. Millised on tarneahelad, seadmete materjalid ning kui vastutustundlikult tegutsetakse? Tasub näiteks alustada sellest, kas seadmete tootja, kellega koostööd teete, on RBA (Responsible Business Alliance) liige.  

Eespool on toodud ainult mõned viisid, kuidas olla oma ettevõtte infotehnoloogiataristu planeerimisel jätkusuutlikum. Kui soovid rohkem kaasa mõelda, siis Atea korraldab 1. novembril IT-konverentsi Atea Action, kus saavad kokku Eesti ettevõtete IT-tipptegijad, rahvusvaheliselt tuntud ja innovaatilised IT-seadmete tootjad, et koos keskenduda valdkonnas positiivsete keskkonnamuutuste loomisele. Kohapeal saab infot nii printimisteenuste, andmekeskuste, seadmete rentimise kui ka palju muu kohta.

Lisainfo: https://www.atea.ee/sundmused/2023/atea-action-2023/ 

Loe inglise keelset artiklit siit: https://impactday.eu/blog/sustainable-it-infrastructure