2021-10-27

Miks peaks ettevõttes kasutusele võtma All-Flash lahenduse?

Selle küsimuse esitavad tõenäoliselt paljud ettevõttejuhid, kui näevad modernse IT-lahenduse hinda. Siinkohal on paslik tuua võrdlus auto ostmisega, mis on samuti suur investeering, ent kui valida vajadusele vastav ja õige masin, võib esmalt makstud kõrge hind end pikapeale ära tasuda. Eestis All-Flashi hinna tõttu veel pisut peljatakse, kuid selle kasutusele võtmine on muutumas aina populaarsemaks. Eelkõige sellepärast, et uudsel tehnoloogial põhinev andmemassiiv võimaldab kiiret andmetöötlust ning pakub mitmeid hüvesid.

Esiteks lubab suurem jõudlus kiiresti ja süsteemselt andmeid töödelda. Sellest on tulnud ka nimi All-Flash, sest kõik toimub ekstreemse kiirusega. Uudne salvestustehnoloogia lubab andmeid kokku pakkida läbimõeldumalt, sest need sorteeritakse enne kõvakettale lisamist. Kõik, mis on juba olemas, jääb välja, ja kõik, mis on vaja juurde lisada, paigutatakse tihedalt üksteise ligi. Kõike seda muidugi äärmiselt kiiresti.

See viib teise oluline plussini, milleks on vajatav kettamaht. Tänu kompaktsele andmepaigutusele ei pruugi Teie ettevõte vajada enam kümmet kõvaketast, vaid piisab kolmest. See tähendab, et kümneruutmeetrise serveriruumi asemel võib teil edaspidi vaja minna kolmeruutmeetrist. Kuna serveriruumidele kehtivad spetsiaalsed hooldusnõuded (ventilatsioon, niiskuskaitse, jahutussüsteem), vähendab väiksema ruumi vajadus ka hoolduskulusid. Seda alates madalamast pinnarendist kuni elektriarveni välja. Kui tegu on suure ettevõtte serveripargiga, võib siin näha mastaapset püsikulude kokkuhoidu. Seega nõuab lahendus küll alguses suuremat investeeringut, kuid pikemas perspektiivis on see kahtlemata kasulik tehing.

Esiletoomist väärivad ka All-Flashi integreeritud lisavidinad. Olulisimad neist on just andmekaitselahendused, mis võimaldavad varundada varasemast poole kiiremini, vähendada vajaminevat vahemälu ja lubada failide taastamist lühema ajaga. Lisaks kaitseb passiivsete andmete krüpteerimise moodul salvestatud infot ning selleks ei ole vaja eraldi turvahaldust. Tänu sellele on ettevõttel võimalik andmekaitsemeetmeid lihtsustada. Sellega jõuame taas tagasi kuluefektiivsuse juurde, sest süsteemis on olemas lisad, mis soodsamate lahenduste juures tuleks juurde osta.

All-Flash lahendus annab suurema jõudluse, rohkem kettamahtu, kõrgema turvalisuse ja madalamad püsikulud. Kui nimetatud aspektid on Teie ettevõtte info ja andmete hoiustamise juures olulised, siis soovitame kaaluda All-Flash lahendusi.