2022-01-27

Muuda oma ettevõtte IT taristu turvaliseks Fortinet lahenduste abil

“E-teenuste areng ja kaugtöö levik toob endaga kaasa järjest rohkem turvariske ning tekitab ettevõtete IT-valdkonnas juurde aina keerukamaid väljakutseid. Seetõttu tõuseb ettevõtte IT ökosüsteemile tähelepanu pööramine päevakorda nii suurte kui ka väikeste ettevõtete plaanides,” selgitas Atea IT infra arhitekt Ervi Teearu.

Turvaline ökosüsteem tähendab seda, et ettevõtte andmed ei lekiks, kaugtöötamine toimuks turvaliselt, e-pood ja e-teenused töötaksid kiiresti ning et kasutajad oleksid teenustega rahul. IT-turvalisuse ökosüsteem peaks registreerima võimalikke ründeid ning alarmeerima süsteemi andmeleketest.

IT teenuste ja terviklahenduste ettevõte Atea aitab ettevõtetel luua turvalisi IT-ökosüsteeme, pakkudes ühe võimalusena Fortinet lahendusi. Fortinet on jõuliselt toonud turule uusi turvatooteid ning parendanud olemasolevaid. Fortinet on Teearu sõnul firma, mis on panustanud palju turva ökosüsteemi arendamisse ning kaugtöö keskkonna arendusse ja analüütikasse.
Fortineti tooteportfell katab kogu IT-infrastruktuuri

2000. aastal USAs asutatud võrgu turvaseadmete tootja Fortinet on läbi teinud kiire kasvu, leidnud turul kindla koha ning teenib konkurentsitihedas valdkonnas üle 3 miljardi dollari suurust käivet. Tulemüüri tootjast välja kasvanud firma tooteportfell katab täna ära kogu IT-infrastruktuuri. Fortineti poolt investeeritakse tugevalt ka kohapealsetesse ressurssidesse, mille tulemusel on praeguseks Baltikumis loodud rahvusvahelistest tootjatest suurim küberturvalisuse meeskond, kes on suureks abiks partneritele. Atea on teinud USA firmaga koostööd peaaegu kümme aastat ning oskab huvilistega konsulteerida kogu Fortineti tooteperekonna teemal.

Atea saavutas äsja Fortineti Advanced partner’i taseme ning nüüd pürgitakse kõige kõrgema taseme ehk ekspertpartneri staatuse poole. Advanced partner’i taseme jaoks on vaja koolitada insenere, mis tähendab ettevõttes mitmete erinevate tasemetega inseneride olemasolu, kellel on vastavad tootjapoolsed sertifikaadid tõendamaks, et nad on oma töös pädevad.

Üks teenus, mida Atea Fortineti lahendust kasutades pakub, on ettevõtte IT-keskkonna analüütika. See toimib nii, et IT-keskkonnas seadistatakse vastavad analüütika seadmed, mis näitavad küberrünnet ja aitavad tuvastada turvaründe juhtumeid. Need registreeritakse ning see võimaldab anda kliendile tagasisidet, millal juhtum toimus ning et õnnestus rünne ära hoida.

IT-turvalahendus toimib nagu kindlustuspoliis

“Ettevõtetel, mis tegelevad kriitiliste andmetega ning nende lekkimine võiks olla firmale äärmiselt kahjulik, tasuks oma IT-taristu üle vaadata. Fakt on see, et turvalisus muutub järjest olulisemaks, kuna küberrünnete keerukus üha kasvab, ettevõtete infosüsteemidesse sissemurdmised lähevad agressiivsemaks ning lunarahanõuete juhtumite arv tõuseb. See on reaalsus,” märkis Teearu. “Läbimõeldud IT-turvalahendus toimib nagu kindlustuspoliis. Kogu turvalisuse põhirõhk on sellel, et ära hoida turvaintsidente, aga kui intsident on juhtunud, siis ökosüsteem peaks sellest teavitama,” illustreeris Teearu.

Kui ettevõttel tekib küsimus või kahtlus, et milliseid IT-turvalisuse teenuseid peaks kasutama, siis Atea IT infra arhitekt soovitab julgelt ühendust võtta: “Soovi korral võib Atealt tellida üldauditi, IT-auditi või spetsiifilise turvaauditi. Võtke ühendust, meil on kompetentsikeskus ning otsime kliendi probleemidele võimalikke parimaid lahendusi.”

Atea on suurim IT teenuste ja terviklahenduste pakkuja Põhjamaades ja Baltikumis, tegutsedes Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Ateal on seitsmes riigis kokku 84 kontorit ning ettevõttes töötab üle 7000 inimese. Atea Eesti 2020. aasta kogukäive oli 24 miljonit eurot ning ettevõttes töötab 64 inimest.