2021-05-12

Ruckus pakub võimast ja stabiilset WiFi ühendust ka kõige keerulisemates tingimustes

IT-võrguseadmete tootjaid on maailmas palju, kuid vähesed pakuvad WiFi seadmeid, mis sobivad keerulistesse tingimustesse nagu rahvarohked paigad, transpordivahendid, haiglad ning suured tööstus- ja laohooned, kus on palju metallkonstruktsioone. IT-võrguseadmete tootja CommScope Ruckus pakub võimekaid võrgulahendusi, mis sobivad kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes ning vastavad tänapäeva WiFi 6 standardile.

IT-teenuste firma ATEA võrguspetsialisti Ervi Teearu sõnul on WiFi 6 internetilevi jaoks nagu mobiilimaailmas 5G võrk. „Täna võib öelda, et kui ettevõttes pole WiFi 6 võrku, võid varsti jääda ajale jalgu. Põhjus lihtne: tegemist on senisest oluliselt kiirema ja suurema IT-võrguga, mis on disainitud spetsiaalselt hästi tiheda ja suure kasutajate arvu jaoks. Üks WiFi 6 tekke põhjusi on, et vanad standardid kaasaegsetele tingimustele enam ei vastanud, näiteks võib tuua suured kontserdid, kus ei suudetud kõigile külastajatele kvaliteetset ja kiiret internetiühendust tagada.”

Ta lisab, et WiFi 6 eeliseid teatakse Eesti turul juba üldiselt hästi ning kindlasti tasub võrgu uuendamise või ehitamise puhul sellega arvestada. „Enamik kasvuraskuseid WiFi 6 arenduses on tänaseks läbitud ning kui ettevõte plaanib uut võrku rajada või vana uuendada, siis soovitaks võtta kasutusele just WiFi 6. Ja ei maksa karta, et seetõttu vanad terminalid ja seadmed sellega ei tööta – jällegi võib tuua paralleeli mobiilsidemaailmast, kus jääb alles ka eelmise põlvkonna võimekus. Kiirus on ju tegelikult ka WiFi 5 võrgus väga hea, ent WiFi 6 saab ideaalselt hakkama väga suurte kasutajate hulgaga. Ehk loeb see, kui palju erinevaid seadmeid suudab võrk samaaegselt teenindada.”

Keerulistele IT-võrgulahendustele keskendunud Ruckus oli varasemalt orienteeritud põhiliselt WiFi seadmetele, kuid tänaseks on ettevõte laiendanud oma tooteperekonda, võimaldades nii juhtmega kui ka juhtmevabu pääsupunkte (Access Point) ning võrgujagajaid (Switch). Lisaks on Ruckus välja arendanud ühtse administreerimise keskkonna nii WiFi võrgu kui ka võrgujagajate haldamiseks, et oleks võimalik hoida silma peal lihtsalt ja mugavalt seadmete olukorral ning kasutada arvukaid lisavõimalusi.

Ruckus on esile tõusnud eelkõige tänu IoT (asjade interneti) võimekuse arendamisele oma võrguseadmetes. IoT on vahend, mille abil saab lisada näiteks andmekeskustesse erinevaid andureid, mis vastavalt kliendi soovile mõõdavad ruumides temperatuuri, niiskust, veekulu vms. Lisaks annavad andurid märku võimalikest jahutusseadmete leketest. Seadmete andmed liiguvad üle IoT lahenduse halduskeskkonda, kus vea tekkides on võimalik sellest kohe teada saada, et probleemid süsteemis operatiivselt lahendada.

Töökindlate Ruckuse WiFi seadmete eelis on ka positsioneerimise ning sisupakkumise funktsioonid, mis avardavad oluliselt klientide kasutusvõimalusi, sealhulgas turundus. Ruckuse WiFi seadmete andmete analüüs annab omanikule täpse statistika, kus veedavad nende kliendid kõige enam aega, näiteks millise kauba juures peatuvad kliendid kaubanduskeskuses või milline on kõige harjumuspärasem poes tehtav marsruut. Sarnaselt saab külastajate liikumist analüüsida näiteks muuseumites või näitusesaalides.

Ruckuse vSPoT positsioneerimise tarkvara võimaldab tuvastada WiFi võrgus olevaid seadmeid ka juhul, kui neis pole WiFi vastuvõtja sisse lülitatud. Nii saab hinnata, kuidas mõjutab ilm vaatamisväärsuse külastatavust ja korrigeerida vastavalt sellele näiteks piletihindasid. Samuti saab saata kliendile kaubanduskeskusesse sisenedes telefonile lühisõnumi eripakkumiste kohta, kasutades selleks ära näiteks Facebookist kogutud andmete põhjal seal enim meeldinud tooteid.

„Ruckuse tugevus on, et nad peaasjalikult panustavad keerukatesse IT-võrgulahendustesse. Enamik nende käibest tuleb suurtele ning väljakutseid pakkuvatele objektidele IT-võrgulahenduste ehitamisest,” nendib Teearu. „ATEA on Ruckuse esindajana valmis igal ajal oma kliente WiFi võrkude teemal nõustama ning neile võrke projekteerima, rajama, uuendama ja kaasajastama. Ükskõik kui keerukas teie probleem tundub, leiame kindlasti koos Ruckusega lahenduse!”