Skip to main content
Atea rakenduste haldusteenus koondab Sinu ettevõtte IT opereerimise, tarkvara ja äri arenduse ühtseks tervikuks. Aitame Sul viia oma uued lahendused turule kiiremini, väiksemate kulude ja minimaalsete katkestustega.

RAKENDUSTE HALDUS

Parendame rakenduse toimimist igal tasandil

  • Selge vastutus

Kõrvaldame IT-tiimide ja äritellija vahel „hallid“ vastutusalad, sidudes taristu-, IT-süsteemihalduse, tarkvara arenduse ja kasutajatoe vahelised sõlmpunktid.

  • Kiired lahendused

Lahendame probleemid enne, kui rakenduse kasutajad neid näevad või tunnetavad (kasutuskiiruse või funktsionaalsuse langus).

  • Töökindlus ja läbipaistvus

Muudame rakendused töökindlamaks ning parandame arendusprotsesside läbipaistvust, lahenduse dokumenteeritust ja tarkvara arenduse kvaliteeti.

Jälgime ja koordineerimine rakenduse tööd

Jälgime jooksvalt ja süvitsi rakenduse jõudlust, protsesside ja komponentide toimimist. Rakenduse käitumise analüüs ja võimaluste pakkumine tõstab selle töövõimet, turvalisust ja tõhusust.

Lahendame süsteemitõrked ja suuname kohalikud probleemid arendusele või IT-taristu halduritele. Aitame vältida korduvaid probleeme ning kiiresti teostada muudatusi ja uuendusi. Toetame ja juhendame kasutajatuge KKK ja keerulisemate pöördumiste korral.

Loome IT-rakenduste otsekontaktid

  • Tagame rakenduse kõikide funktsioonide käideldavuse.
  • Korraldame infovahetuse kõikide osapooltega.
  • Aitame tellijal mõista ettevõtte IT-võimalusi.

Pakume süsteemset tarkvarahaldust

Pakume tarkvara arendusest sõltumatut rakenduste haldusteenust, mille eelis on süsteemne lähenemine erinevatele tarkvara liikidele.

Meie suur kogemus, lai partnerite võrk ja sõltumatu tehnoloogia lubab pakkuda Sulle arendajatest ja süsteemihalduritest tõhusamaid lahendusi.

Atea aitab edendada Sinu äri tulevikku!