Skip to main content
Atea IT-teenused seob ühtseks tervikuks IT Klienditugi, mis kiirendab Sinu päringule vastamist ja probleemide lahendamist. Säilitame kogu info, et seda hiljem vajadusel analüüsida, kontrollida kokkulepetest kinnipidamist ja hoida osapooli toimuvaga kursis.

IT KLIENDITUGI

Oleme 24/7 kättesaadavad

  • Meie IT Klienditugi töötab tööpäevadel 8–18, aga fikseerime ka kõik väljaspool tööaega saabunud päringud ja tagame nende lahendamise.
  • 24/7 saad abi Klienditoe alarmkeskusest, mis võtab rikketeateid vastu ka väljaspool tööaega, öösiti ja puhkepäevadel. Reageerime 30 minuti jooksul kõigile telefoni teel saabunud veateadetele.
  • Suudame vastu võtta kuni 4 üheaegset telefonikõnet, rohkemate kõnede korral tagame Sulle vastamise ooterežiimi kaudu.

Kasutame teenindamisel parimaid praktikaid

Pöördumiste lahendamiseks kasutame tunnustatud IT-standardi ITIL põhimõtteid ja protsesse.

Keerulisemate või ulatuslikumate rikete lahendamisel määrame juhtumile eraldi koordinaatori, kellel on kõik volitused vajalike ressursside kaasamiseks, kriisisituatsiooni lahendamise organiseerimiseks ja süsteemide töö taastamiseks.

Teenusekvaliteedi tagamiseks kasutame maailmas tuntud keskset tarkvaralahendust, kus toimub päringute menetlus ja aruandluse koostamine.

Kasutamine on mugav

  • Võimaldame kasutajatel teha päringuid ja tellimusi või teavitada juhtumitest iseteenindusliidese kaudu.
  • Teeninduskiiruse tõstmiseks lahendame lihtsamad pöördumised ja küsimused otse Klienditoes.
  • Pakume teenust eesti, vene ja inglise keeles.

Täidame oma lubadusi

  • Kindlustame, et kasutaja saab Klienditoest alati abi vastavalt kokkulepitud SLA-le.
  • Tagame, et pöördumised ei lähe ühe inimese tõttu kaduma ega jää lahendamata.
  • Kanname hoolt selle eest, et meie teenindus on meeldiv, vahetu ja asjalik.

Atea IT Klienditugi kindlustab Sulle kõigi meie teenuste kvaliteedi ja võimekuse!