Skip to main content

VARUNDUS- JA ARHIVEERIMISLAHENDUSED

Atea varundus- ja arhiveerimislahendused võimaldavad Sinu ettevõtte andmeid taastada ja pikaajaliselt säilitada. Varundame serverisüsteeme, tööjaamu ja virtuaalkeskkondi ning arhiveerime Sulle vajalikke fotosid, dokumente ja e-posti.

  • Vähendame varu- ja arhiivikoopiate eristamisega Sinu ettevõtte kulusid.
  • Töötame välja toimivad varunduse ja arhiveerimise terviklahendused.
  • Tagame vastavate süsteemide töökindluse ja kasutusmugavuse.

Eristame varukoopiat arhiivikoopiast

Varukoopia on regulaarne koopia samadest andmetest eri ajahetke seisuga, millele on kõrgendatud ajalised nõuded nii koopia tegemisel (RPO) kui ka koopiast andmete taastamisel (RTO).

Arhiivikoopia on ühekordne koopia andmetest, millele on esitatud kõrgendatud säilimise ja tõendusväärtuse nõuded. Need tulenevad piiratud võimalustest kontrollida andmete autentsust seotud dokumentide kaudu, mis on võimalik näiteks aktiivsete andmete varukoopia korral.

Haldame Sinu serverisüsteemi varundamist

  • Tagame toimivate protseduuridega ärikriitiliste andmete pideva kättesaadavuse.
  • Integreerime mitme tootja varukopeerimise tehnoloogiad, nii et serverisüsteemi varundamine ja taastamine toimib tervikprotsessina.
  • Kasutame järgmiste tootjate lahendusi: EMC Avamar, EMC DataDomain, EMC Isilon, Mozy, VEEAM Backup & Replicaton, Microsoft Data Protection Manager.

Haldame Sinu virtuaalkeskkonna varundamist

Automatiseerime taastetestid, mis tagavad Sinu ärikriitiliste andmete pideva kättesaadavuse. Rakendame virtuaalsüsteemide varukopeerimiseks terviksüsteemi, mis tarbib võimalikult vähe töökeskkonna ressurssi.

Soovitame automatiseeritud varukoopiate terviklikkuse ja toimivuse testimise vahendeid ja võimalusi ennetavalt testida süsteemi muudatuste toimet.

Tööjaamade varundamine: tagame mugavaimad lahendused

  • Tagame Sinu ettevõtte töötajatele sülearvutist mugava ligipääsu ärikriitilistele andmetele.
  • Soovitame optimaalseid lahendusi andmete keskselt säilitamise poliitika rakendamiseks.
  • Varundame krüpteeritud kanalis üle interneti vaid vajalikke muutusi.
  • Teeme kasutajatele kättesaadavaks vastava veebiportaali, kust nad saavad ise andmeid taastada.

Vähendame e-posti ja failide arhiveerimise kulusid

Üldiselt kasutatakse üle 2–3 kuu vanuseid e-kirju ja dokumente väga harva. Samas on enam kui 95% kirjadest ja dokumentidest tavaliselt vanemad kui 3 kuud. Liigitame need aeglasemale süsteemi osale, mille hind mahuühiku kohta on mitu korda madalam.

Pakume Sulle selliseid e-posti ja failide arhiveerimise vahendeid, mis on kasutajatele märkamatud, kuid säästavad süsteemi kalleid ressursse.

Atea tagab Sulle aja- ja kulutõhusa andmete hoiustamise!

Kontakt

Iljas Muzaffarov
Pre Sales Technical Consultant
Saada e-kiri