Skip to main content
Pakume pilveteenuse konsultatsiooni ja koolitusi, et saaksid veenduda, kas pilvelahendus vastab Sinu ettevõtte vajadustele. Aitame pilvelahenduse juurutada ning pakume kasutusele võetud süsteemile haldusteenust

Microsoft Azure pilveteenus

Mis on Azure?

Microsoft Azure on Microsofti poolt pakutavate pilveteenuste kogum, mis on majutatud erinevatesse andmekeskustesse üle maailma.

Azure sisaldab väga suurt hulka erinevaid teenuseid:

  • Infrastruktuur teenusena (IaaS)
  • Platvorm teenusena (PaaS)
  • Erinevad tarkvara teenusena (SaaS) lahendused

Azure abil on võimalik:

  • Toetada oma olemasolevaid IT-teenuseid. Näiteks viia monitooring, tagavarakoopiad ning osa infrastruktuurist Azure pilve.
  • Võtta kasutusele uut tüüpi teenuseid. Näiteks pilveidentiteet ja mobiilsete seadmete haldusteenus.
  • Viia oma teenused ja rakendused täielikult pilve. Näiteks muuta täna kasutatavad või pakutavad rakendused SaaS rakendusteks.

Azure eristab teistest pilveteenustest väga lai teenuste hulk, mis võimaldab katta väga erinevaid vajadusi. Lisaks on Microsoft oma pilveteenuste turvalisusse panustanud väga palju ning või öelda, et Azure pilveteenused mitte ainult ei ole turvalised vaid ka näivad turvalised. Peale selle on tegemist praktiliselt ainsa pilveteenuste pakkujaga, kelle toodete osas on võimalik saada Eestis emakeelset abi.

Miks peaks ettevõte kasutusele võtma Azure pilveteenuse?

Pilveteenused võimaldavad IT-teenuseid kasutada paindlikumalt, see tähendab teenuste hulka ja mahtu saab kiirelt ja mugavalt muuta ning hind sõltub enamasti otseselt kasutatava teenuse mahust. See on maapealsetest teenustest oluliselt erinev, sest need nõuavad enamasti suhteliselt suurt alginvesteeringut ning laiendada saab teenuseid vaid olemasoleva riistvara piires.

Teisalt delegeerib ettevõte pilveteenuseid kasutades vastutuse pilveteenuse pakkujale, Azure puhul siis Microsoftile. Nii tekib olukord, kus ettevõte saab keskenduda oma põhitegevusele, mis on eeldatavasti see, mida ettevõte kõige paremini oskab teha, ning jätta IT-teenuste pakkumine ettevõttele, kes seda kõige paremini oskab teha.

Kuidas olla kindel, et Azure pilveteenus Sinu asutusele sobib?

Kuidas olla kindel, et Azure pilveteenus Sinu asutusele sobib?

 

Selleks, et anda Sulle enne teenuse kasutusele võtmist võimalikult hea ülevaade sellest, kuidas Azure pilveteenus sobitub Sinu ettevõtte IT-taristuga, soovitame Sul oma ettevõtte võtmeisikutega osaleda pilveteenuste teemalisel koolitusreisil Läti Atea Global Servicesse (AGS). Koolitusreisil korraldatakse osalejatele kahepäevane Microsoft Azure pilvelahenduse rakendamisele pühendatud töötuba.

Tegemist on koolituse-töötoaga, mis korraldatakse spetsiaalselt ühe kliendi tarvis. See tähendab osalejad on kõik ühest ettevõttest ning arutada saab konkreetse organisatsiooni probleeme ja võimalike lahendusi. Töötoa ettevalmistus, käsitletavad teemad ning kasutatavad näited on kõik otseselt seotud kliendi täpsete vajadustega. 

Töötuba on mõeldud ettevõtetele, kellel on soov ja huvi hakata tulevikus pilveteenuseid kasutama, kuid täna on selleks mingisugused takistused. Enne õppereisi toimumist selgitatakse koostöös kliendiga välja peamised kitsaskohad ning töötoa eesmärgiks saabki olema nendele lahenduste leidmine.

Õppereisil ja töötoas osalemine on tasuline, kuid annab  võimaluse põhjalikuks eeltööks, et pilveteenus oma asutuse heaks maksimaalselt tööle panna.

Milline on teiste kogemus?

„Oleme mõelnud pilveteenuste kasutusele võtmisele juba mõnda aega, kuid ikka ja jälle tekkis hulk detailseid ja tehnilisi küsimusi, millele vastuste leidmine oleks eeldanud oma inimeste poolt põhjalike uuringute tegemist. Seetõttu pakkus meile tõsist huvi osaleda Azure töötoas Lätis Atea Global Service´s. Kus anti võimalus tekkinud küsimusi arutada sealsete kogenud Azure spetsialistidega. Saime kahepäevase väljasõidu jooksul fokuseeritult teemaga tegeleda ning põhjaliku ülevaate, kuidas meid huvitavad pilveteenused toimivad ning mis võimalusi ja väljakutseid see meile pakkuda võib. Töötuba oli hea formaadiga, kus sai käigult küsimusi esitada ja meid huvitavad stsenaariumid läbi mängida.

Läksime AGS-i konkreetsete küsimustega ning mul on väga hea meel, et saime enamusele neist vastused. Soovitan kindlasti sarnases töötoas osaleda ettevõtte juhtidel koos spetsialistidega, kellel ei ole ülemäära aega ise infot koguda ja kõikidele küsimustele ise internetist vastust otsida.”

Hannes Jennsen, Senior Manager, Global IM Infrastructure,  Enics Eesti AS

Kuidas Atea aitab?

Kõige levinum väärarusaam, mis pilveteenustega on seotud, on arvamus, et pilveteenuste kasutuselevõtt tähendab seda, et me kolime oma olemasolevad serverid kuhugi pilve. Nii saab, kuid nii teha on enamasti kallis, ebaotstarbekas ning kasutama jäävad kõik need uued võimalused, mida pilveteenused oma olemuselt annavad.

Meie saame Sulle tutvustada pilveteenuste uusi võimalusi, aidata analüüsida Sinu ettevõtte äriprotsesse ning leida nende toetuseks sobivaimad pilvelahendused. ATEA kogemused ei piirdu ainult Eesti turuga vaid me saame teiega jagada kogu ATEA kontserni pilveteenuste juurutmise kogemust ja teadmusbaasi.

Mitte väheoluline ei ole ka fakt, et me saame teiega rääkida muuhulgas ka eesti ja vene keeles. Võta meiega ühendust!