Skip to main content

WI-FI-VÕRK

Atea ehitab ja projekteerib Sinu kontorisse kasutusmugavaima Wi-Fi-võrgu. Mõõdistame Sinu tööruumid ja paigaldame optimaalse arvu seadmeid, et tagada kontori igasse kohta hästi leviv, katkestusteta toimiv Wi-Fi-võrk.

Kindlustame Wi-Fi-võrgu turvalisuse

Kõrge turvalisusega Wi-Fi-lahendused vajavad ligipääsuks turvasertifikaate. Võrgu krüptovõti peab olema pidevalt muutuv ja muust arvutivõrgust eraldi segmendis, et võimaliku ründe korral saaks selle muudest süsteemidest kiiresti eraldada.

Loome ühe infrastruktuuriga kliendi- ja sisevõrgu

Tänapäeval suudavad Wi-Fi-seadmeid luua paralleelselt mitu võrku, mis on teineteisest loogiliselt eraldatud.

  • Loome töötajatele turvalise sisevõrgu, mille kaudu neil on ligipääs ärisüsteemidele.
  • Kliendivõrgu (Guest võrgu) kaudu tagame Sinu ettevõtte külalistele ligipääsu internetile.

Atea võrgulahendused tagavad äri kiire asjaajamise!

Kontakt

Ervi Teearu
IT infra arhitekt
Saada e-kiri