Skip to main content

AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM (ATS)

Paigaldame, projekteerime ja hooldame automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme(ATS) vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normdokumentidele.

ATS eesmärk on võimalikult varakult tuvastada hoones tulekahjuoht ja teavitada sellest hoones viibivaid inimesi, tagades sellega õigeaegse hoone evakuatsiooni ja vajadusel päästeameti väljakutsumise. ATS on kohutuslik kõikides rahvarohketes hoonetes, olgu selleks avalik hoone, industriaalhoone vms. Millistes hoonetes täpsemalt on ATS nõutud, saab lugeda Majandus- ja taristuministri määruses nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Oleme Schrack-Seconet, Wagner Group ja Advanced tulekahjusignalisatsiooni-süsteemide maaletoojad. Kõik tooted on sertifitseeritud EU-s vastavalt Kesk-Euroopas kehtestatud nõutele.

Kontakt

Ingus Avotinš
Tootejuht
Saada e-kiri