Tuleohutusautomaatika
Tuleohutusautomaatika

Projekteerime, paigaldame, seadistame ja hooldame tuleohutusautomaatika süsteeme vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normdokumentidele.

Meie poolt ehitatavad tuleohutusautomaatikasüsteemid baseeruvad adresseeritud ATS süsteemide baasil, mille kõik komponendid vastavad EN54 standardi nõuetele.

Tuleohutusautomaatika eesmark on jälgida hoone kõikide tuleohutussüsteemide (sh sprinkler, tuletõrjeveevarustus, gaaskustutusüsteemid, tuletõkkekardinad, tuletõkkeuksed ja väravad, turvavalgustus jne) ja oluliste toitesõlmede (hoone toitesisendid, varutoited, diiselegeneraator jne) toimimist, andes tulekahjuolukorral päästeametile nende olekute kohta adekvaatset infot, võimaldades automaatset ja manuaalset suitsueemaldus- ning ülerõhuventilatsioonisüsteemide juhtimist.

Eelnimetatud süsteemide juhtimist teostatakse- ja infot kuvatakse tablool, mis projekteeritakse näiteks kõrghoone puhul vastavalt standardis EVS812-8:2011 märgitud nõuetele. Kuna iga hoone on erinev, siis on ka iga tuleohutuse automaatika süsteem erinev. Näide kõrghoone tuleohutusautomaatika infotabloost:

Ingus Avotinš
Tootejuht