Skip to main content
Projekteerime, paigaldame, seadistame ja hooldame tuleohutusautomaatika süsteeme vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normdokumentidele.

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA

Meie poolt ehitatavad tuleohutusautomaatikasüsteemid baseeruvad adresseeritud ATS süsteemide baasil, mille kõik komponendid vastavad EN54 standardi nõuetele.

Tuleohutusautomaatika eesmark on jälgida hoone kõikide tuleohutussüsteemide (sh sprinkler, tuletõrjeveevarustus, gaaskustutusüsteemid, tuletõkkekardinad, tuletõkkeuksed ja väravad, turvavalgustus jne) ja oluliste toitesõlmede (hoone toitesisendid, varutoited, diiselegeneraator jne) toimimist, andes tulekahjuolukorral päästeametile nende olekute kohta adekvaatset infot, võimaldades automaatset ja manuaalset suitsueemaldus- ning ülerõhuventilatsioonisüsteemide juhtimist.

Eelnimetatud süsteemide juhtimist teostatakse- ning infot kuvatakse tablool, mis projekteeritakse kõrghoone puhul vastavalt standardile EVS 812-8. Kuna iga hoone on erinev, siis on ka iga tuleohutusautomaatika süsteem erinev. Alljärgnevalt näide kõrghoone tuleohutusautomaatika infotabloost:

Kontakt

Ingus Avotinš
Tootejuht
Saada e-kiri