Skip to main content
Atea nõrkvoolusüsteemide hooldusteenus tagab Sinu ettevõtte kõikide turvasüsteemide nõuetelevastavuse. Kindlustame, et Sinu tulekahju (ATS)-, valvesignalisatsiooni- ja videosüsteemid on alati töökorras.

TURVA- JA NÕRKVOOLUSÜSTEEMIDE HOOLDUS

Tagame turvasüsteemide igakülgse töökindluse

 • Kontrollime, kas Sinu süsteem töötab ja vastab kehtivale määrusele.
 • Teeme vajalikud muudatused, kui ruumide kasutamise otstarve muutub.
 • Koostame puuduste akti ja teeme ettepanekud süsteemi korrastamiseks.

Hooldame kõiki Sinu ettevõtte turvasüsteeme

Kuigi erinevalt ATS-süsteemidest ei ole teiste turvasüsteemide hooldus Eestis kohustuslik, soovitame ka nende hooldamiseks leping sõlmida. Rikkis andurid jt mitte töökorras olevad süsteemi osad ohustavad Sinu ettevõtte vara.

Oluline on kontrollida ka signaali jõudmist turvafirmasse ning omaniku või töötajate telefonidele. Hooldamata turvasüsteemid võivad põhjustada valehäireid või ei edasta häiresignaali reaalse ohu korral.

Mida arvestada ATS-hooldusfirmat valides?

 • Pädevus: hooldusfirma peab olema kantud majandustegevuse registrisse.
 • Kokkupuude tootja süsteemidega: see näitab hooldusfirma kompetentsust.
 • Proovitöö adresseeritud ATS-i puhul: tagab Sulle valitud firma suhtes kindlustunde.

Valvesignalisatsiooni hooldus

 • Kontrollime liikumisandurite seisukorda.
 • Kontrollime akude jääkmahtuvust ja vajadusel asendame akud.
 • Korrastame kasutaja koodid ja vajadusel seadistame süsteemi ümber.

Videovalvesüsteemi hooldus

 • Puhastame kaameraid nii toas kui ka õues tolmust jm mustusest.
 • Reguleerime objektiive ja hooldame salvestusseadmeid.
 • Kontrollime seadistusi, salvestise olemasolu, kvaliteeti ja arhiivi pikkust.

Sinu tehnosüsteemide hoolduse tihedus sõltub ümbritsevast keskkonnast.

Tehnilise valve korral soovitame valvefirma ja hooldusfirma valida erinevad. Meie kogemus on näidanud, et sellisel juhul on mõlema teenuse kvaliteet parem.

Atea hooldusteenus aitab Sul ootamatuid kulusid ennetada!

Kontakt

Vahur Rinne
Turva- ja nõrkvoolusüsteemide osakonna hooldusjuht
Saada e-kiri