Skip to main content
Projekteerime, paigaldame ja teostame valvesignalisatsiooni- ja läbipääsulahendusi, mille eesmärgiks on piirata sanktsioneerimata ligipääs objektidele.

VALVESIGNALISATSIOONI- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID

Paigaldame sobiva valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteemi sõltuvalt objekti suurusest

  • Eraldiseisev – süsteeme tuleb hallata eraldi kasutusliidesest. Miinuseks on ajakulu ning vähene ülevaatlikkus.
  • Integreeritud – valvesüsteemis toimuvad sündmused mõjutavad läbipääsusüsteemis toimuvat ja vastupidi. Näiteks kabineti valvestamisel sulgub automaatselt ka selle elektrilukk.
  • Mõlemaid süsteeme saab ülevaatlikult hallata ühtsest tarkvarast (graafilised hooneplaanid, ühtne sündmuste logifail).

Läbipääsusüsteemi kasutamine tasub ära

  • Süsteem võimaldab jälgida ja hallata infot läbipääsu kasutamise kohta – logifailidest on võimalik tuvastada, kes, millal ja millisest uksest sisenes või lahkus.
  • Oluliselt väiksemad kulud – kaardi kaotamise puhul saab selle süsteemist kustutada ning väljastada samade õigustega uue kaardi. Kuna füüsilise võtme kaotuse korral tuleks välja vahetada kogu lukusüsteem koos võtmetega, on kulude kokkuhoid märgatav.
  • Ruumidesse sissepääsu on võimalik reguleerida kindlate kellaaegadega.
  • Ruumide automaatset valvesse minekut on võimalik fikseerida kellaajaliselt, et minimeerida riski, et signalisatsiooni peale panemine töötajate poolt unustatakse.

Pakume järgmiste tootjate süsteeme:

Kontakt

Lauri Liivet
Tootejuht
Saada e-kiri