Skip to main content
IT-teenuste ja terviklahenduste pakkuja Atea paigaldas ERRile Eesti mõistes unikaalse lahenduse – failipõhise arhiivi, mis on igapäevaselt kasutusel meediafailide arhiveerimiseks ning arhiivist töökoopiate tellimiseks.

IT-teenuste ja terviklahenduste pakkuja Atea paigaldas ERRile Eesti mõistes unikaalse lahenduse – failipõhise arhiivi, mis on igapäevaselt kasutusel meediafailide arhiveerimiseks ning arhiivist töökoopiate tellimiseks.

ERRi infotehnoloogia ja IT-teenuste direktori Jaanus Lillenbergi sõnul oli ERRi vana lahendus moraalselt pisut juba vananenud. “See oli 10 aastat kasutusel olnud ja lindiroboti juurde kuuluv riistvara polnud kõrgkäideldatav. Kasutusel oli ainult üks server ja ka tarkvara oli vananenud,” selgitas ta.

Nii otsustatigi kogu lahendus terviklikult uuendada ja korraldati hange, mille võitjaks osutus Atea. Koostöö tulemusel sündis kaasaaegne tõrkekindel kõrgkäideldavusega lahendus, mis aitab ERRil oma igapäevatöös kiiresti ja mugavalt pääseda ligi digitaalsetele videoarhiivi materjalidele.
Lahendus koosneb mitmetest riistvaralistest ja tarkvaralistest komponentidest. Suurim, ilusam ja silmapaistvam on uue põlvkonna IBM TS4500 lindirobot, mis mahutab üle 3300 salvestuslindi.

„Tegemist on kaasaaegse LTO8 tehnoloogiaga, mille peale saab salvestada üle 40 PB (PetaBait) andmeid: videod, muusika – kõike, mis on kasulik või võib vaja minna ERRi igapäevatöös saadete ettevalmistamisel. Nende andmete haldamiseks paigaldasime RedHat High-Availability serverite klastri ning installeerisime IBM Spectrum Scale (GPFS) tarkavara, mis kasutab IBM Storwize andmehoidla andmete vaheetapi säilitamiseks. Vahekihina meediafailide haldamiseks kasutatakse IBM Archive and Essence Manager (AREMA) tarkvara“ selgitas Atea poolel projekti vedanud ATEA IBM tootejuht Vladimir Dolgušev.

Unikaalne lahendus

Eesti mõistes on tegu täiesti unikaalse lahendusega. Samasugust failipõhist meediaarhiivi rohkem pole. Tänu sellele on võimalik meediafaile arhiveerida mitme koopiana, neid vajalikku kohta taastada kas tervel kujul või vaid osana.  Kasutatav LTFS tehnoloogia lubab sama linti kasutada nii hangitud lindirobotis, kui ka ükskõik mis teises seadmes, mis toetab sama LTO lindi versiooni ja LTFS-i.

Lahendus on ERR-is igapäevaselt kasutusel meediafailide arhiveerimiseks ning arhiivist töökoopiate tellimiseks. Nii terve failina, kui ka osadena. Kuna nende videofailide maht on võrdlemisi suur (1 tund on umbes 20GB), siis on kogu mahu andmemassiivis hoidmine küllaltki kallis. Samuti on LTO lint kasutatav süvaarhiivi loomisel: LTO magnetlindi eeldatav säilitusaeg on 30 aastat. Kuna ERR-il on seadusega ette nähtud arhiivi säilitamise kohustus, siis on LTO lint selleks sobilik. ERR hoiab igast failis eraldi koopiat teisel lindil, eraldi asukohas.

“Kasutajate jaoks jäi süsteem samaks ja nende jaoks ei muutunud midagi. Oluline on aga see, et tekkis teadmine, et meie uus arhiveerimise süsteem on töökindel ja kasutab uut riist- ja tarkvara, mis on tootja poolt toetatud. Teadmine, et meil pole enam ühtegi komponenti, mille riknemisel lahendus enam ei tööta ja meil on alati olemas tootjapoolne tugi, annab kindluse,” lisas ERRi poolel projekti vedanud Madis Lauri.

Kogu projekt võttis tema hinnangul hanke koostamisest kuni süsteemi väljavahetamiseni aega 12 kuud. Kuidas aga kogu protsess välja nägi? Hanke koostamiseks uuriti esmalt, mis võimalused turul sarnaste lahenduste pakkumiseks üldse on.  Saadud info alusel koostati hange “Lindiroboti ja teenindavate serverite ostmine, seadistamine ja vahekihtide arendustööde teostamine.”

“AS ATEA pakkus meile IBM-lindiroboti, sinna juurde kuuluva riist- ning tarkvara ja paigalduse ning koolituse. Vajalik riistvara tarniti ERRi ning paigaldati. Pärast seda paigaldati tarkvara ja seadistati IBM-spetsialistide poolt. Lisaks tuli tegeleda ka järeltoega, sest tegemist on küllalti keeruka süsteemiga,” nentis Lauri.

Mis oli aga Atea jaoks suurim väljakutse?

Suurim väljakutse sellise suure projekti õnnestumiseks oli erinevate IBM meeskonnade ja tütarettevõtete koostöö organiseerimine. Projekti tuli kaasata IBM alla kuuluvaid erinevaid ettevõtteid. Projektis osalesid kõrgema taseme spetsialistid ja insenerid –  IBM TSS (Technology Support Service) ja IBM Labs Services, kes aitasid lahenduse püsti paneku, seadistamise ja häälestamise ning kliendi koolitamisega, IBM GBS (Global Business Services), kes juurutasid AREMA tarkvara, lisaks oli kaasatud IBM Poland ja IBM Eesti. „Kindlasti oli projektis kandev roll  ATEA inseneridel, kes IBM töötajatega koostöös projekti professionaalsel tasemel püsti panid. Ilmselt see oli paljuski ka projekti õnnestumise võtmeteguriks,“ lisas Dolgušev lõpetuseks.