Skip to main content
Siseministeeriumi valitsemisalas oleva Harju Maavalitsuse serveripark vajas uuendamist ning selleks välja kuulutatud hanke võitis ning tööd teostas Atea.

Harju Maavalitsuse eelmise süsteemi puudused olid nii märkimisväärsed, et uue lahenduse vajalikkuses ei saanud kahtlust tekkida: kõik maavalitsuse serverid olid füüsilised, vananenud ja konsolideerimata, samuti oli kogu süsteem varundamata ja võrgustruktuur ajale jalgu jäänud. Kuna lisaks eelmainitule ei olnud võimalik ka tagada korrektset elektritoite varundust, ei saanud serverite töökindluses mitte kunagi 100protsendiliselt kindel olla. Segadust lisas seegi, et serveripargi hoolduseks oli sõlmitud mitu lepingut erinevate teenusepakkujatega. See omakorda tähendas, et hoolduskulude ehk kütte, jahutuse ja elektri eest maksti igakuiselt rohkem kui oleks optimaalne olnud. Seega oli Harju Maavalitsuse eesmärk uuendada serveripargi riistvara, suurendada töökindlust ning vähendada kulusid.

Hanke võitnud Atea paigaldas maavalitsuse andmekeskusesse kaks IBMi serverit X3550 M4 ning EMC andmemassiivi VNXe 3150. Arvestades, kui oluline on kliendi põhitegevusest tulenevalt andmetega töötamine ning andmete pikaajaline säilimine, juurutati ka varunduslahendus, mis põhineb Veeam V7.1 ja Synology’l. Aegunud võrgustruktuuri uuendati HP switchidega ja Fortigate B-200 tulemüüriga, samuti uuendasid Atea spetsialistid Eesti suurima maavalitsuse võrgu topoloogiat.

Uuenduste kõige olulisem tulem on paranenud ja töökindlam teenus, mille hoolduskulud on drastiliselt vähenenud – aastane elektrikulu vähenes üle 8000 kW. Atea IT taristu teenusteosakonna direktori Vahur Parve sõnul on kogu Harju maavalitsuse uus lahendus kaetud nii garantii, hoolduse kui ka andmete varundamisega ning tänu sellele pole vaja muret tunda info kadumise pärast.

Parve selgitab, et uus lahendus annab ka senisest palju terviklikuma ülevaate IT-taristu olemusest ning edaspidisest arendusvajadusest. On olemas jooksev ülevaade teenuste toimivusest ning et lahendus on ööpäevaringselt monitooritud (andmed saadetakse nii kliendile kui Atea hoolduskeskusesse), on ka vigade leidmine ja lahendamine senisest oluliselt kergem ning kiirem.