Skip to main content
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus Innove otsustas sel aastal hõlbustada oma igapäevast tööd videokonverentsisüsteemi juurutamisega. Selleks korraldatud hanke eesmärk oli kokku hoida töötajate aega ja parandada suhtlust haridusasutustega.

SA Innove peakontor asub Tallinnas, kuid haridusasutused, kellega Innove igapäevaselt asju ajama peab, paiknevad erinevates maakondades. See tähendas sihtasutuse töötajatele sagedast reisimist ja väga suurt ajakulu. Kõige optimaalsema lahendusena soovis Innove hankida videokonverentsisüsteemi, millega kiiresti ja turvaliselt maakondlike haridusasutustega ühendust pidada.

Just turvalisus ja töökindlus olid need argumendid, miks sihtasutus Skype’i või mõne muu sarnase tasuta lahendusega probleemi lahendada ei soovinud. Cisco kasuks räägib ka võime videopildi kvaliteeti optimeerida – kehvemate internetiühenduste ja nõrgema signaali korral pilt ei kao ega hakka hakkima. Atea suurkliendihalduri Anton Hajenko sõnul on Innove soetatud Cisco seadmed Innove laadse organisatsiooni jaoks parim lahendus: „Ciscol on soodne hinnapoliitika, väga head laiendamisvõimalused ning lahendust on lihtne kasutada“. Innove soovis enne seadmete ostmist ühte võimalikest lahendustest kindlasti testida. Nii otsustatigi sel suvel testida Cisco lahendust Business Edition 6000, mis ühendab endas hääle, video, andmed ja mobiilsed aplikatsioonid. Oluline on ka, et Cisco lahendus ühildub paljude teiste süsteemidega – nt PolyComi, Huawei ja muude suurte tootjatega. Tänu sellele saavad videokonverentsile sisse helistada ka kõik need, kellel endal Cisco lahendust pole, kuid koosolekust on vaja osa võtta. Pärast kuu aega kestnud testperioodi leidis Innove, et Cisco Business Edition 6000 säästab olulisel määral nii töötajate aega kui ka sihtasutuse ja maakondlike haridusasutuste raha. Atea pakutud Cisco lahendus koosneb keskseadmest ja 16 lõppkasutaja seadmest, mis on integreeritud televiisori ja kvaliteetse kaameraga. Kõik need 16 seadet – üks Tallinnas ja 15 erinevates maakondades – on omavahel ühendatud Innove peakontoris paikneva videosillaga. Vajadusel on võimalik Business

Edition 6000 keskseadmega liita kuni tuhat uut töötajat – ainus lisakulu on lõppkasutaja seadmete soetamine. Üks oluline argument Cisco kasuks otsustamisel oli ka turvalisus: kogu side ehk heli, pilt ja andmed, mis eri osapoolte vahel liiguvad, on krüpteeritud ning tänu sellele ei pea koosolekutel osalejad kasutama lisaseadmeid ega VPN ühendust. Lisaks videokonverentsile juurutas Atea Innoves ka Microsofti sõnumsidesüsteemi Lync, et ka need spetsialistid, kes parajasti kaameraga varustatud koosolekuruumis ei viibi, saaksid samuti nõupidamistest osa võtta. Cisco Business Edition 6000 keskseadme paigaldamine on suhteliselt lihtne ja käib kiiresti. Aga kuna 15 ühendamist vajavat osapoolt paiknesid kõikjal üle Eesti, sõitsid Atea spetsialistid need ükshaaval läbi ja seadsid lõppkasutajate seadmed töökorda. Innove videokonverentsi projektiga tegeles Ateas viis inimest, kes viisid pärast paigaldamist läbi ka koolitused – selleks, et haridustöötajad teaksid kõiki Cisco võimalusi ja oskaksid neid enda heaks ära kasutada. Kokku vajas koolitust 35 inimest.