Skip to main content
Selleks, et paremini uurida ja tutvustada mereasjanduse ajalugu, on Lennusadamal ambitsioonikad plaanid jõuda tänapäevaste netilahenduste abil nutika muuseumi staatusesse ning rääkida väärikate allveelaevade, vesilennukite ja sõjatehnika lugu interaktiivsel moel. Tänapäevaselt mitmekülgne keeruline ja metalli täis angaarhoone esitas uue infrasüsteemi loomisele omajagu väljakutseid.

Selleks, et paremini uurida ja tutvustada mereasjanduse ajalugu, on Lennusadamal ambitsioonikad plaanid jõuda tänapäevaste netilahenduste abil nutika muuseumi staatusesse ning rääkida väärikate allveelaevade, vesilennukite ja sõjatehnika lugu interaktiivsel moel. Tänapäevaselt mitmekülgne keeruline ja metalli täis angaarhoone esitas uue infrasüsteemi loomisele omajagu väljakutseid.

Meremuusemi väga omanäolises ruumis on vaja erilisi infrastruktuuri lahendusi, mis suurte metallkonstruktsioonide vahel netikasutajat kunagi alt ei vea ning katavad ära meremuuseumi angaaride ala, mõlemad näituste ala korrused, kohvikuala ja fuajee.

Atea Technical Pre Sales Ervi Teearu sõnul on sarnase hoone juures vaja väga täpselt planeerida WiFi access pointide asukohtasid ning arvu, et oleks ühtlaselt kaetud kogu muusemi ala. WiFi võrgud kasutavad kõrgsagedust, mille leviala on piiratud eriti metalli ja betooni sisaldavates ruumides. Sellepärast tagab projekti edukuse kindlasti hoolikas planeerimine ja põhjalik eeltöö.

Selleks, et tulevikus pakkuda rohkem võimalusi läbi interaktiivsete näituste nii nutiseadmega külastajale kui Lennusadama ruumides töötavatele inimestele, kasutati Ruckuse tehnoloogiat, mille Meremuuseumile pakkus ja paigaldaski ATEA.

Lennumuuseumi haldus- ja tehnikaspetsialisti Tiit Polleri sõnul kasutab 60% muuseumi võrgu levialas registreeritud nutiseadmetest olemasolevat võrguühendust. Mingisugust allahindlust netivõrgu kvaliteedis muuseumitöötajate ega külastajate jaoks teha ei tohi, võrk peab sobima nii neile, kes tahavad lihtsalt teha sotsiaalmeedias check-inselfiega põneva eksponaadi kõrval või projektidele, mille puhul tekib vajadus luua kinnine võrk ja panna püsti serveriteenus.

“Meil on vaja töökindlat WiFi võrku, mida saaks probleemideta kasutada samaaegselt viissada või enam kasutajat suvalises muuseumi nurgas. Lisaks tahame teenuste ja eksponaatide asukohtade parandamiseks jälgida WiFi pääsupunktide abil külastajate liikumist ja peatumist muuseumi kahel tasapinnal ning vastavalt sellele teha muudatusi või parandusi olemasolevate või tulevaste eksponaatide asukoha kohta.”

Läbi Wifi ühenduse võib muuseum külastajatele pakkuda ka virtuaaltuure, lisainfot näituse kohta ja hoida külastajat kursis muuseumi uudistega. Meremuuseum saab nii koostada andmete analüüsiks vajaliku heatmapi, mis aitab planeerida tulevasi näitusi või teha muudatusi olemasolevates. Tarkvaratäienduse abil saab muu hulgas muuta interaktiivseks ka eksponaadid, et nende ees seisev inimene saaks oma mobiiltelefonis või tahvelarvutis pääseda ligi suuremale hulgale andmetele või audio-videogiidile nende kohta. Vajadusel saab läbi WiFi võrgu pakkuda ka kinnist võrku ja serveriteenust.

Ruckuse seadmetele lisaks paigaldati vSPoT tarkvara, mis võimaldab tuvastada WiFi võrgus olevaid seadmeid isegi juhul, kui neis pole WiFi vastuvõtja isegi sisse lülitatud. See pakub võimalust turundust kaasates hinnata näiteks, kuidas ilm mõjutab muuseumi külastatavust ja korrigeerida vastavalt sellele piletihindasid.

Meremuuseumi WiFilahendus oli paigaldamise hetkel esimene omasugune Eestis.