Skip to main content

Eesti kaitsetööstus- ja robootikaettevõte Milrem Robotics seisis eelmisel aastal raske otsuse ees, kas vahetada IT teenusepakkujat või mitte. 100 töötajaga ettevõte oli teenust sisse ostnud juba mitmeid aastaid, kuid toonane partner oli kohati aeglane ja liiga jäik.

Iga juht teab, et IT-partneri vahetamine pole lihtne. See võtab väga palju aega, närvirakke ja ka raha. “Kui vähegi võimalik, siis ma ei soovita IT-teenusepakkujat vahetada. Meie puhul see aga õigustas end,” avaldas Milrem Robotics´i IT-juht Siim Trisberg.

Uue IT-partneri valikuprotsessis oli Milrem Robotics´i jaoks kõige olulisem just teenusepakkuja paindlikkus, individuaalne lähenemine ja muidugi ka hind. „Lõpptulemus tuli väga lähedale sellele, mida soovisime saavutada.

 

Täna käib veel igapäevane töö vastamaks NIST standardile” sõnas Trisberg, kes valis uueks teenusepakkujaks Baltikumi ja Põhjamaade ühe suurima IT ettevõtte Atea.


Milrem Robotics´i IT-juht Siim Trisberg

Võtmetähtsusega on põhjalik eeltöö ja vahetu suhtlus

Suur rõhk kogu asutuse IT halduse üle tõstmisel on just eeltööl. Selleks, et üleminek õnnestuks, pidasid Atea ja Milrem Robotics mitmeid kohtumisi, kus analüüsiti hetkeseisu, seda mida uuelt partnerilt oodatakse ja kuidas projekt samm-sammult ellu viia. Põhjalike koosolekute käigus said maandatud ka kõikvõimalikud hirmud ja riskid ülemineku ebaõnnestumise osas.

Milrem Robotics kasutas teenusepakkuja tehnilise kliendihalduri võimalust. Seda eelkõige sellepärast, et IT-partneri poolt oleks üks inimene, kes juurutusprotsessi juhib ning peale teenuste kasutuselevõtmist IT-haldust kiiresti arenevale ja muutuvale ettevõttele regulaarselt koordineerima jääks. “Tehniline kliendihaldur vastutab ettevõttele pakutud teenuste ulatuses, et kõik erinevad IT-komponendid töötaks nii, nagu IT juht ja ettevõtte äripool ootab,” sõnas Milrem Robotics IT-juht. Trisberg toobki projekti õnnestumise juures välja, et võtmetähtsusega oli spetsialistide vahetu suhtlemine ja nii öelda „vahemeeste“ puudumine. Alati oli teada, kelle poole pöörduda.

Kui plaanid ja kontaktisikud paigas, siis sai alata IT partneri vahetusprotsess, kus esimene tähendas serveri ja võrguhalduse ettevalmistamist ja seadistamist Atea majutuskeskkonda. Peale põhjalikke testimisi lülitati juurde töökohahaldus. Viimase juures arvestati, et ettevõtte töö oleks häiritud minimaalselt ning asutuse töötajad, kes seadmeid igapäevaselt kasutavad, teenusepakkuja vahetust isegi ei märkaks. ”Kolimise protsess oli meil tegelikult suhteliselt lihtne, sest kolisime VM-id üle ja võrgulahendused jäid ka suhteliselt samaks. Põhitöö algas alles peale kolimist kui keskkonda sai hakata vastu kõrgemaid standardeid turvama. See protsess on meil veel töös,” avaldas Trisberg.

Tehniline kliendihaldur – miks ja kellele

“IT on vahend, mille abil oma äris edukas olla ja Milremi projekt on üks hea näide sellest, kuidas ettevõte soovib oma IT-taristut hoida kvaliteetsena ja panustab ka selle kaasaegsena hoidmisele. IT haldust mitte ainult ei osteta teenusena sisse vaid kasutatakse püsivalt ka tehnilist kliendihaldurit, kes on abiks taristu haldamise ja innovatsiooni tagamisega ettevõtte IT üksuses,” avaldas AS Atea teenuste- ja müügi arendusdirektor Bruno Jänes, kelle sõnul on Milrem Robotics’i teenusepartneri vahetuse projekt edukalt lõpuni viidud. “Ettevõtete vahel on loodud hea partnersuhe, kus Atea poolne tehniline kliendihaldur hoiab kätt pulsil Milrem Robotics’i IT haldusel,” lisas Bruno.

Milrem Robotics´i IT juht tõi tehnilise kliendihalduri kasutamisel välja just kogemuse ja know-how. “Inimene on mitmes asutuses samas rollis ning tänu sellele omab kogemust teiste ettevõtete IT-taristu tehnoloogiliste lahenduste osas. See muudab IT halduspartneri vahetamise protsessi sujuvamaks ja annab palju juurde igapäevase IT halduse kaasaegsena hoidmisel,” sõnas Trisberg lõpetuseks.