Skip to main content

TARKVARAPÕHINE ANDMEKESKUS

Tõhustame kettapinna kasutamist

Jagame kesksete andmemassiivide kettapinda eri serverite vahel, et mahu kasutamine oleks efektiivsem – vähem kettapinda tagab väiksemad kulud. Lisaks võimaldavad kesksed andmemassiivid serverid konsolideerida – puudub vajadus mitme failiserveri järele ja piisab ühest failihoidlast (NAS). Tänu sellele ei pea andmemahu suurendamiseks tellima lisaservereid ning vastavalt vajadusele on võimalik pea piiramatult lisada kettaid kesksesse andmemassiivi.

Tagame Sinu andmete parima kaitse

Ühtselt hallatav kettapind muudab igapäevase IT-asjaajamise tootlikumaks: Sinu ettevõtte IT-meeskond saab anda suurema panuse äri arengusse. Sõltuvalt Sinu ettevõtte andmemahu ja jõudluse vajadustest lisame kesksetesse andmemassiividesse kas ülikiiret (FLASH), kiiret (SAS) või andmemahukat (NL-SAS) kettapinda, jagades selle olemasolevatele serveritele. Kettamassiivide tarkvara võimaldab paremini hallata ja kaitsta olemasolevaid andmeid: andmete kopeerimine ja jagamine toimub lokaalselt, replikeerimine mitme asukoha vahel, andmete de-duplitseerimine, pakkimine, thin provisioning, arhiveerimine.

Loome ajakohase IT-taristu

  • Kettamassiivide dubleeritud arhitektuur ja funktsionaalsus tagab Sulle 99,999% kõrgkäideldava IT-taristu, mis võimaldab kopeerida ja varundada andmeid teise asukohta.
  • Virtualiseerimislahendustes tagavad kesksed andmemassiivid virtuaalserverite mobiilsuse, suurema serverite käideldavuse ja lihtsama halduse.

Meie kogemus töötab Sinu kasuks

Kasutades DELLEMC, IBM ja HPE tehnoloogiaid, oleme planeerinud ja juurutanud kettamassiivide lahendusi kümnetes ettevõtetes ja riigiasutustes. Meie kogemus ja teadmised tagavad Sulle töökindla ning uuendusliku serverikeskuse täislahenduse.

Kontakt

Vladimir Dolgušev
Konsultant
Saada e-kiri