Skip to main content

Võrgulahendused

Atea võrgulahendused tagavad Sinu ettevõtte teenuste sujuva toimimise. Lähtume võrgusõlmede ülesehitamisel konkreetsetest teenustest, tagame võrgumonitooringuga seadmete igapäevase sujuva töö ja ajakohasuse ning teenuste turvalisuse.

  • Tagame Sulle nõuetele vastavad arvutivõrgud – printimise, veebis surfamise, majandustarkvara kasutamise jm.
  • Lähtume IT-valdkonna standarditest ITIL, ISO 20 000 ja ISO 27 000.
  • Rakendame kõiki võrgusüsteemide turuliidrite (Cisco Systems, Fortinet, HP, Dell jne) võimalusi.

Ehitame Sinu teenuste jaoks turvalise võrgusüsteemi

Võrgu ajakohane ülesehitus hõlmab kõiki võrguühendusi tagavaid seadmeid, nagu näiteks kommutaator (switch), ruuter, tulemüür, Wi-Fi seadmed ning kaabeldus.

Monitoorime Sinu võrgusüsteemi tööd, tuvastame kasutajaid ja kontrollime nende juurdepääsu teenustele. Identifitseerime lubatud ja kuritahtlikud teenuste kasutamise mustrid ning väldime rünnakuid süsteemile.

Juurutame IPv4 kõrval IPv6 adresseerimise standardit

Uute nutitelefonide, tahvelarvutite ja internetti ühendatud telerite pealetung tingib uue põlvkonna interneti adresseerimise standardi (IPv6) kasutuselevõtu. IPv6 aadressiväli on suurusjärkude võrra mahukam, üleminek uuele standardile toimub järk-järgult. Kuigi uut standardit toetavaid teenuseid esialgu napib, on otstarbekas hakata seda kasutama paralleelselt vana protokolliga, mille aadressid on ammendumas.

Arvestame IPv6 kasutuselevõtu tingimustega

  • IPv6 aadressivälja suuruse tõttu on igal seadmel „avalik“ aadress – tagame vajalikud turvanõuded.
  • Käitame „tõlkeportaale“ mis aitavad IPv6 standardiga mitteühilduva tarkvara töös hoida.
  • Meie spetsialistid aitavad Sind kõikide ettevõtte arvutivõrkude üleviimisel IPv6 standardile.

Ajakohastame koondvõrgu (Converged Network)

Arvestades pilvearhitektuurile üleminekut, tagame Sinu IT-võrgu ajakohase ülesehituse, mis aitab saavutada kõrget käideldavust ja jõudlust.

Virtuaalsüsteemide võrkude segmentimisega kindlustame võrgu turvalisuse ja piisava kiiruse. Haldame ettevõtte pilvesüsteemi tervikuna koondvõrgu kommutaatori kaudu.

 

Kontakt

Ervi Teearu
IT infra arhitekt
Saada e-kiri

Atea aitab Sinu IT-taristul ajaga kaasas käia!